Blog

Duitse verkiezingen: Verandering voor Europa?

26-09-2013

De grote winnaar van de Duitse verkiezingen Angela Merkel wil graag haar Europa beleid van de afgelopen jaren voortzetten. Maar de aangewezen coalitiepartner SPD heeft ambitieuzere plannen. Gaat er iets veranderen na de verkiezingen?

Lees verder...

.

En toen waren het er nog drie

09-09-2013

In november vindt een EU-top plaats over Oostelijk Partners. Ook Rusland doet er alles aan om betrekkingen met de betreffende zes landen aan te halen. Jan Marinus Wiersma reflecteert op de stand van zaken.

Lees verder...

.

The wind blows from the East

21-11-2010

Last week I spent a couple of days in Budapest as guest of the social democratic group of the European Parliament. I used the opportunity to visit some old friends to hear from them what is going on in the country. A lot has changed in Hungary since the national elections earlier this year. And not for the better.  No one will deny that the former government of socialist and liberals made mistakes and that an electoral defeat was unavoidable, but the new government led by Fidesz leader Viktor Orban has been taking drastic steps that jeopardize the political and economic future of Hungary.

Lees verder...

.

Time Difference

10-11-2010

It may not seem much – 5 hours time difference – but many colleagues who joined me last week on a visit to Kazakhstan had difficulty adjusting. Perhaps the political atmosphere in that country also contributed to the sleeping problems. Time seems to have stood still in Kazakhstan. At least to those who remember how it was in the old days when ‘real socialism’ prevailed. The country became independent some twenty years ago, after many centuries of Russian domination. It was a historical accident and the country was not prepared for it. This allowed the old communist elite to change hats and avoid a regime change.

Lees verder...

.

Fellow Travelers

31-10-2010

In February, 1990 the Dutch daily newspaper De Volkskrant published several op-ed articles about the attitude if the Dutch Labour Party (PvdA) towards Eastern Europe during the Cold War. The discussion started actually with a contribution by the then party president Marjanne Sint and myself as PvdA international secretary. We wrote the article because social democrats were publicly accused of having neglected human rights issues in their past relations with the communist parties of the region.  Social democrats were depicted as fellow travelers  who had engaged in an uncritical dialogue with ‘socialists’ from the GDR, Hungary, and Bulgaria.

Lees verder...

.

Tallinn revisited

19-10-2010

Winter came early to the capital of Estonia. We witnessed some snow and many people already wore warm clothes and gloves. Last winter was very severe and my friends hope this will not be repeated. Life was seriously disrupted and especially the poor were affected. Poverty is an issue in this modern looking new EU member state that has been hit hard by the economic and financial crisis. Tough austerity measures have been taken also to enable Estonia to adopt the Euro next year.

Lees verder...

.

Back in time

12-10-2010

When I was going through some of my personal archives during the summer, I had the idea to start writing a regular blog about past events in which I was involved during my political career.

 

Shadow Talks

Tel Aviv, 18-3-1989.   In my diary I wrote about the results of a trip to Israel and to what were then the Occupied Territories - nowadays the Palestinian entity.  As international secretary of the Dutch Labour Party (PvdA) I accompanied Max van der Stoel, former minister of Foreign Affairs, on a work visit. He was the chairman of the party committee on the Middle East and the trip was meant to engage the PvdA on the ground.

Lees verder...

.

Between Schönbrunn and Karl Marx Hof

29-11-2009

Because of a wedding I spent a few days in Vienna and used the opportunity to revisit some spots that expose the contradictions of twentieth century Austrian history: Schloss Schönbrunn, the magnificent summer castle of the Habsburgs, and Karl Marx Hof, a well known complex of city houses, built in the Thirties for ordinary, labour people. Both are impressive but what a world of difference!

Lees verder...

.

Catching the EU Train

15-11-2009

Sarajevo. I did spend the weekend in this historic city chairing a conference about the road to EU membership of Bosnia and Herzegovina. We were able to bring together representatives from the different ethnic entities and from the region. All of them social democrats of course. Political life is still very complicated in Bosnia and the ordinary people pay the price.

Lees verder...

.

To Rome and back

29-09-2009

People often comment the quality of Italian politics. They usually refer to Berlusconi, the clownesque prime minister of that country. And I indeed wonder how his compatriots can take him seriously. But Italy seems to survive and society has remained vibrant. Sometimes too much. Especially on the left of the political spectre where too many parties have tried to occupy the ground which plays into the hands of the conservatives.

Lees verder...

.

Het "oranje-gevoel" in Oekraïne

19-09-2009

Sport en politiek moeten van elkaar gescheiden blijven, wordt vaak gezegd. Ook in Oekraïne zou deze regel moeten gelden. Maar na een werkbezoek van twee dagen ben ik tot de conclusie gekomen dat de enige politieke stabiliteit die dit land kent wordt veroorzaakt door het vooruitzicht van de Europese voetbal kampioenschappen die hier -en in Polen- in 2012 worden gehouden.

Lees verder...

.

Srebrenica

09-07-2009

De eerste blog op mijn nieuwe website wijd ik aan mijn laatste optreden als lid van het Europees Parlement. Op 11 juli wordt elk jaar in Bosnië de massamoord van Srebrenica herdacht. Dat was het dramatische dieptepunt van de oorlogen in het voormalige Joegoslavië. Nederland was daarbij op een bijzondere wijze betrokken omdat Nederlandse VN soldaten niet in staat waren de slachtoffers voldoende bescherming te bieden.

Lees verder...

.

Onweer op komst

06-05-2009

Het rommelt ten Oosten van de Europese Unie. Verkiezingen in Moldavi? leidden tot demonstraties die uit de hand liepen. Het land verkeert in een diepe politieke crisis. In Georgi? zou deze week een poging tot een staatsgreep plaatsgevonden hebben. Door Moskou georganiseerd, zo luidde het in Tbilisi. Oekra?ne wordt gegijzeld door een politieke elite, die geen antwoord heeft op de economische noodsituatie.Lees verder...

.

Driehoek

28-04-2009

Brussel. Vandaag de laatste van een serie van bijeenkomsten en seminars gewijd aan de veiligheidssituatie in Europa. Ik was de afgelopen periode portefeuille houder van mijn fractie voor dit onderwerp. Europa is groter dan de EU - ook al wordt dat vaak vergeten.Lees verder...

.

Kampioensstemming

23-04-2009

Vandaag duren de stemmingen in Straatsburg erg lang. De voorzitter is traag terwijl er heel veel op de agenda staat. Voortdurend proberen collega's aan het woord te komen. Het mandaat van dit parlement zit er bijna op en in grote haast worden belangrijke beslissingen genomen om de kiezers te tonen dat ons werk er wel degelijk toe doet.Lees verder...

.

De politiek van het verleden

15-04-2009

Pierre Hassner, een bekende Franse filosoof en publicist, was vol lof over het boek 'Politics of the Past', dat wij vandaag in Brussel presenteerde. Het komt niet vaak voor dat een academicus de intellectuele prestaties van politici prijst. Het boek is een reactie op het intensieve debat over de geschiedenis van de twintigste eeuw dat vrijwel overal is opgebloeid ? niet in de laatste plaats in het Europees Parlement. Daarbij worden interpretaties van historische gebeurtenissen vaak gebruikt om politieke tegenstanders in de hoek te zetten.Lees verder...

.

Europeanen, Moslims, Buren

14-04-2009

Istanboel. Ik heb de afgelopen jaren regelmatig Turkije bezocht met als overheersend gespreksthema de kansen van het land om lid te worden van de EU. Het onderhandelingsproces wil echter niet vlotten en dat tast het enthousiasme aan. Ik neem hier een groeiende onvrede - terecht of niet terecht - waar over het gebrek aan respect dat de Europese partners zouden tonen. De Turken lijken overgevoelig. Elke negatieve opmerking van een Europees politicus wordt voorpaginanieuws.Lees verder...

.

Vergissen

06-04-2009

Brussel. 7 april 2009. Sophie in ?t Veld is boos omdat ik ge?nsinueerd zou hebben dat de VVD en D66 in het extreem rechtse kamp terechtgekomen zouden zijn door net als Le Pen tegen een PES amendement over de Holocaust te stemmen. Wanneer dat het geval was, had ik niet zelf de veronderstelling geuit dat het om een vergissing ging. VVD-collega Jules Maaten mailde me onmiddellijk met de volgende boodschap:? Jan Marinus heeft gelijk - het amendement van de socialistische fractie was terecht en had door de liberale fractie ondersteund moeten worden ondanks de gebruikelijke lijn dat amendementen op compromisteksten verworpen dienen te worden. Ik heb in ieder geval mijn stem gecorrigeerd ? .Lees verder...

.

In het verkeerde kamp terecht gekomen

03-04-2009

Vaak wordt in het EP hoofdelijk gestemd. Je kunt daarna bekijken wie hoe gestemd heeft. Ik was nieuwsgierig naar de uitslagen van de stemming over een resolutie over de totalitaire systemen van de twintigste eeuw, eerder deze week. Ik behandel dit soort vraagstukken voor mijn fractie - ik heb ooit geschiedenis gestudeerd - en doe dat met flinke tegenzin. Ik vind namelijk dat politici niet moeten proberen met resoluties en wetten bepaalde interpretaties van historische gebeurtenissen vast te leggen.Lees verder...

.

Arctica

02-04-2009

Politici houden zich graag bezig met gewichtige thema?s zoals het Midden Oosten conflict, de relaties met de VS of de situatie in Oost-Europa. Zelden, echter, wordt er naar het Noorden gekeken. Want daar is niet zoveel.Lees verder...

.

Bitter

25-03-2009

Straatsburg. De Tsjechische minister-president Mirek Topol?nek maakte vanochtend een bittere indruk. Gisteren viel zijn regering. Ik kan me niet herinneren dat dit een voorzitter van de EU eerder is overkomen. Het was overigens ook de eerste keer dat dit in het Tsjechische Parlement gebeurde. Zijn regering steunde op een zeer kleine meerderheid en toen er signalen kwamen dat zijn meerderheid afbrokkelde, diende de oppositie een motie van wantrouwen in.Lees verder...

.

Gordon Brown

24-03-2009

De Britse premier Gordon Brown verbaasde vandaag iedereen met zijn speech voor het Europees Parlement. De Britten staan bekend als eurosceptisch en als aanhangers van de vrije markt. Brown liet van dat beeld geen spaan heel. Hij prees de Europese Unie en de leidende rol die hij kan spelen op het wereld toneel. Nu het erop aankomt globale oplossingen te vinden voor de economische crisis kan Europa terugvallen op de gemeenschappelijke ervaringen, de gemeenschappelijke praktijk en gemeenschappelijke waarden ? de Europese DNA in de woorden van de premier. Zo kunnen we de ontwikkelingen sturen in plaats van ons erdoor te laten overweldigen. We zijn er niet om de markt te dienen maar omgekeerd.Lees verder...

.

Het Zwarte Zee gebied revisited

16-03-2009

Boekarest. Ik ben hier vele malen geweest en ik ben nog steeds onder de indruk van de monstrueuze architectuur van het Paleis van het Volk dat ooit door de bizarre dictator Ceausescu werd gebouwd. Nu wordt het gebruikt voor conferenties. Ooit is voorgesteld het af te breken. Gelukkig was dat te kostbaar want het gebouw heeft een historische betekenis gekregen.Lees verder...

.

De Zweden zijn er vroeg bij

03-03-2009

Stockholm. We leven begin maart maar de Zweedse regering is reeds begonnen met de voorbereidingen van haar voorzitterschap van de EU dat op 1 juli aanvangt. Vast onderdeel daarvan is altijd een ronde van gesprekken met de belangrijkste fracties van het Europees Parlement. Vandaag zijn wij aan de beurt. Op de weg hierheen vroeg ik me af wat ze te melden zouden hebben zo ver van tevoren. Welke politieke agenda heeft de Zweedse regering voor ogen? Qua timing wordt het een ongelukkig voorzitterschap.Lees verder...

.

De nuloptie van Max Kampelman

02-03-2009

Ik was een weekje in de VS om poolshoogte te nemen van nieuwe ontwikkelingen in Washington. De meeste aandacht ging uit naar de ambities van de Obama administratie op het gebied van nucleaire ontwapening. Het gonst al maanden in Washington dat de nieuwe president met radicale voorstellen komt omdat hij zich tijdens zijn verkiezingscampagne heeft uitgesproken voor de zogenaamde nuloptie - de verwijdering van alle kernwapens. Dat is ook het streven van Max Kampelman die het opmerkelijke initiatief heeft genomen een aantal vooraanstaande en bepaald niet linkse prominenten, waaronder Henry Kissinger, openlijk te laten uitspreken voor dit plan.Lees verder...

.

Een Lesje van Klaus

19-02-2009

Ik sla, als rabiate lezer, niet gauw een gratis boek af. Maar vandaag gebeurde dat toch. In de gangen van het Europees Parlement werden exemplaren van een boek van de Tsjechische President V?clav Klaus uitgedeeld. Onderwerp van het schrijfsel is het Lissabon Verdrag, waartegen Klaus zich tot nu toe heeft verzet. Overigens tegen de zin van zijn eigen regering die gedurende de eerste helft van 2009 voorzitter van de EU is. Ik herinner me Klaus als toenmalige premier die indertijd samen met zijn Slowaakse collega Vladim?r Meciar zonder veel omhaal en tegen de zin van veel burgers Tsjechoslowakije ophief. In tegenstelling tot zijn voorganger Havel is hij altijd zeer kritisch geweest over de EU.Lees verder...

.

Reset

09-02-2009

De nieuwe Amerikaanse vice-president Joe Biden had een originele bijdrage tijdens de jaarlijkse veiligheidsconferentie in M?nchen. Het feit dat hij daar de openingstoespraak wilde houden, was al nieuws, maar hij had ook iets totaal nieuws te melden. Hij nam afstand van het anti-Russische beleid van de vorige Amerikaanse regering door te pleiten voor een 'reset' van de betrekkingen. Dus niet doorgaan op de oude voet maar proberen een nieuw begin te maken bij de aanpak van een aantal conflictueuze onderwerpen zoals de Russische relaties met de NAVO of de plaatsing van nieuwe wapensystemen in Europa. Biden wil de klok op nul zetten en zo een beter onderhandelingsklimaat scheppen. Ik kan dat alleen maar van harte toejuichen. 2009 wordt een belangrijk jaar voor de mondiale en Europese veiligheid.Lees verder...

.

Guantanamo

03-02-2009

President Obama hield zijn woord. Een van zijn eerste beleidsdaden was de sluiting van de gevangenis in Guantanamo. Beter gezegd: de aankondiging ervan. Want de nieuwe Amerikaanse regering staat voor de lastige opgave een oplossing te vinden voor de nog aanwezige gevangenen.Lees verder...

.

Norman Davies

20-01-2009

Gisteren was ik in Oxford. In een van die mooie oude gebouwen, die kenmerkend zijn voor beroemde Britse universiteiten, had ik een lang gesprek met de historicus Norman Davies. Het onderwerp was de relatie tussen geschiedenis en politiek en het interview zal worden gepubliceerd in een boek over het onderwerp, dat in april verschijnt.Lees verder...

.

Parlementair onderzoek naar gascrisis nodig

14-01-2009

Ik heb me gisteren weer behoorlijk ge?rgerd aan mijn Russische en Oekra?ense collega's die volstrekt tegenstrijdige verhalen aflegden over het uitblijven van de beloofde gasleverantie aan Europa. Je wordt bedolven met allerlei technische details waardoor het erg moeilijk te achterhalen is wat nu eigenlijk het probleem is. Hopelijk gaat de kraan in de komende dagen eindelijk echt open.Lees verder...

.

Vliegende Start

06-01-2009

Het wordt een interessant jaar voor bloggers. 2009 kende een vliegende start met de Isra?lische inval in de Gazastrook met zijn zeer schokkende beelden en het gasconflict tussen Rusland en Oekra?ne in deze koude winterdagen. Het Tsjechische voorzitterschap van de EU heeft er meteen de handen vol aan. Beide kwesties kennen echter een eigen dynamiek die de rol van Europa bemoeilijken. Het zijn sluimerende conflicten die om de zoveel tijd oplaaien. Maar ze hebben wel degelijk grote invloed op de EU zelf. Ze zullen dus veel aandacht blijven vragen.Lees verder...

.

Het Europa van de Lidstaten

16-12-2008

De Franse krant Le Monde omschreef het binnenkort aflopende Franse voorzitterschap van de Europese Unie als de wederopstanding van de lidstaten. Dat typeert volgens de kwaliteitskrant het succes van de Franse president Sarkozy. Zelden zijn de regeringsleiders zo vaak bij elkaar geweest als in het afgelopen half jaar. De agenda loog er dan ook niet om: De kwestie Georgi?, de financi?le en economische crisis en het pakket maatregelen tegen de klimaatverandering. Sarkozy zette Europa op de kaart met snel en doortastend optreden van de Eurolanden en de EU als geheel. Ook al is hij geen socialist, het succes is hem gegund. Ook vandaag in de grote vergaderzaal van het EP.Lees verder...

.

Dalai Lama

04-12-2008

In de serie toespraken voor het Europees Parlement in het kader van het jaar van de interculturele dialoog was die van de geestelijke leider van Tibet, de Dalai Lama, ??n van de meest opvallende. Met veel humor maakte hij een serie filosofische opmerkingen over het belang van spiritualiteit en de noodzaak de harmonie tussen de wereldreligies voorop te stellen.Lees verder...

.

Hoop in donkere dagen

02-12-2008

Madrid. Na de sombere dagen in Kiev en Riga verlaat ik de Spaanse hoofdstad goedgemutst. De Partij van de Europese Sociaal-democraten vergaderde over het gezamenlijke Europees manifest voor de verkiezingen van volgend jaar. Dat is een tekst geworden waarin iedereen zich kan vinden. En met partijen uit 27 landen was dat geen eenvoudige opgave.Lees verder...

.

Vrij reizen in Europa

01-12-2008

Riga. Toespraak gehouden op het congres van de Partij van de Eensgezindheid. Een betere vertaling voor de Letse naam kan ik niet vinden. Hij suggereert een nationalistisch profiel. Niets is minder waar. Het ontbreekt nogal aan harmonie in Letland vanwege de fel anti-Russische houding van de regeringspartijen hier. De problemen die dat geeft voor de grote Russische minderheid is een van de aandachtspunten van de, links geori?nteerde, PVDE. De partij probeert de etnische groepen te verzoenen.Lees verder...

.

Een land in dubbele crisis

27-11-2008

Kiev. Na een dag van gesprekken met politici en anderen verlaat ik de Oekra?ne somber gestemd. Het land verkeert al maanden in een politieke crisis en nu is daar een economische bijgekomen. Het parlement moet het zonder voorzitter doen en kan geen wetten aannemen. De onpopulaire president maakt ruzie met de premier. Er is geen duidelijke taakverdeling tussen deze twee voormalige vrienden en leiders van de Oranje revolutie. En weer dreigt Rusland de gaskraan dicht te draaien. De economie stokt en in het industri?le oosten verwacht men massa ontslagen. De bevolking ziet lijdzaam toe hoe de politieke elite er een potje van maakt. De mensen hier staan bekend om hun vreedzame instelling maar ik sluit niet uit dat de opeenstapeling van ellende tot heftige uitbarstingen leidt.Lees verder...

.

Premier ontmoet premier

19-11-2008

De minister presidenten van Slowakije en Hongarije legden afgelopen zaterdag een opmerkelijke verklaring af. De leiders van de twee EU-landen verklaarden zich te blijven wijden aan goede wederzijdse relaties. Dat verwacht je niet en er is daar blijkbaar iets aan de hand.Lees verder...

.

Lord Mayor of Manchester

13-11-2008

Manchester. De Britten hebben vaak prachtige titels voor functies die vooral een ceremonieel karakter hebben. De Lord Mayor is daar ??n van. De titel wordt verleend aan een lid van de gemeenteraad. Ik werd in Manchester voorgesteld aan iemand die tot voor kort deze ere baan bekleedde. Hij is een labour afgevaardigde van Pakistaanse origine en een van de leiders van de grote Moslimgemeenschap in zijn stad. Hij is tevens voorzitter van een centrum dat zich vooral richt op de promotie van de positieve kanten van de moslim traditie en op een betere integratie van moslims in de Britse samenleving.Lees verder...

.

De politiek van het verleden

06-11-2008

In het Europees Parlement wordt ons steeds vaker gevraagd te oordelen over historische gebeurtenissen. Was de verdrijving van honderdduizenden burgers van Armeense afkomst in het begin van de twintigste eeuw een geval van volkerenmoord? En mag men de hongersnood in Oekra?ne in de jaren dertig bestempelen als een misdaad tegen de menselijkheid? Mogen we nazisme vergelijken met het optreden van Stalin? Deze vragen zijn niet onbelangrijk maar ik vraag me ernstig af of politici daarop antwoorden moeten formuleren.Lees verder...

.

Onder het viaduct

29-10-2008

Belgrado. Vanuit de kamer van de minister van Buitenlandse Zaken van Servi? zie je aan de overkant een zwaar beschadigd gebouw. Veroorzaakt door kruisraketten afgevuurd tijdens de Kosovo crisis. Volgens mij heeft men expres geen reparaties uitgevoerd. De minister wil van geen compromis over Kosovo weten. Hij is wel blij dat het Internationaal Gerechtshof van de VN nu moet oordelen over de status van deze (voormalige) provincie van JoegoslaviLees verder...

.

De score van Sarkozy

21-10-2008

Zelden had een voorzitter van de EU het zo druk. Eerst de oorlog in Georgi?, nu de financi?le crisis. We mogen van geluk spreken dat de Franse president geen gebrek aan energie heeft. In beide gevallen heeft hij niet gedraald en een (succesvolle) rol voor de EU opge?ist.Lees verder...

.

Ibrahim

16-10-2008

De Egyptische ambassade had er maar moeite mee. De PES fractie had de bekendste Egyptische dissident uitgenodigd voor een conferentie over de mensenrechtensituatie in de Zuidelijke buurlanden van de Europese Unie. Dat was toch geen gelukkige keuze.Lees verder...

.

Gy?rgy Konr

23-09-2008

Mijn werk brengt zo nu en dan boeiende ontmoetingen met zich mee. Ik was in Boedapest voor een vergadering over minderheden. Dat was tevens een mooie gelegenheid om een gesprek aan te vragen met de Hongaarse schrijver Gy?rgy Konr?d ter voorbereiding van zijn optreden in Brussel later dit jaar.Lees verder...

.

Mlynky/Pilisszentkereszt

19-09-2008

Twee namen van hetzelfde plaatsje in het Slowaaks en het Hongaars. Een dorp in Hongarije niet ver van de grens met Slowakije. Ik ben hier op bezoek met enkele collega's uit Hongarije en Slowakije om poolshoogte te nemen van de situatie waarin de hier wonende etnische Slowaken verkeren.Lees verder...

.

Georgia on our mind

10-09-2008

Het is wat rustiger geworden rond Georgi?. Een goed moment om de staat op te maken. Dat is ook de strekking van het betoog van Javier Solana, de buitenlandman van de EU, op een bijeenkomst van het Europees Parlement. Hij legt uit wat er maandag in Moskou is afgesproken.Lees verder...

.

Met 1 stem

03-09-2008

Het EP is er altijd als de kippen bij om de Europese Unie te veroordelen wanneer deze weer eens onderlinge ruzies openlijk uitvecht. Dat is fnuikend voor de buitenlandse politiek waar eensgezind optreden meer dan waar ook geboden is. Dat is in het geval van Georgie aardig gelukt.Lees verder...

.

Nieuwe Koude Oorlog?

27-08-2008

Een journalist vroeg me enige dagen geleden naar aanleiding van Georgie of we afstevenen op een nieuwe koude oorlog. Ik kan me de vraag goed voorstellen. In Wahington wordt heftig gereageerd op de de houding van de Russen die eenzijdig de onafhankelijkheid van Zuid-Ossetie en Abchazie hebben erkend. De EU is boos dat Moskou het staakt-het-vuren niet volledig respecteert. Rusland heeft alle contacten met de NAVO bevroren en regeert woedend op de plaatsing van een antiraketsysteem in Polen. Je kunt spreken van een escalatie van negatieve ontwikkelingen. En er worden meer voorspeld. Problemen met Kiev over de status van de Krim kunnen een volgend conflict veroorzaken.Lees verder...

.

Turbulente zomer

19-08-2008

De politiek draait in juli en augustus altijd op een laag pitje. Komkommertijd. Geen reguliere vergaderingen in Brussel, geen internationale topontmoetingen. Tijd om de balans op te maken: wat hebben we bereikt? Wat zijn de prioriteiten voor het komende jaar? Maar steevast brengt de zomer ook onverwachte gebeurtenissen waar je als politicus niet om heen kan. In 2006 de oorlog in Libanon, vorig jaar de bosbranden in Zuid-Europa en de zorgwekkende signalen van een wereldwijde financi?le crisis. Dit jaar roept de crisis in Georgi? ons eerder terug naar Brussel.Lees verder...

.

Nummer 1 in Straatsburg

10-07-2008

De agenda is totaal omgegooid want de President van Frankrijk spreekt het EP toe. Het gebouw is omsingeld door politie en in de zaal heeft men de plaatscijfers verwijderd op de plek waar de president zit. Dat is gewoonlijk nummer 2!Lees verder...

.

Nieuwe voorzitterschap

01-07-2008

Vandaag begint Frankrijk aan zijn halfjaarlijkse termijn als voorzitter van de EU. De grote lidstaat volgt Slovenie op dat als eerste van de nieuwkomers die eer had en dat deed zonder veel ophef. De Franse president Sarkozy heeft meer ambitie. Hij claimt een leidende rol voor zijn land en heeft een viertal prioriteiten gepresenteerd. Eentje ervan wil ik uitlichten omdat die opvalt.Lees verder...

.

regiobezoek Zuid-Holland

30-06-2008

Eenvoudige oplossingen werken het best, zo bleek maar weer afgelopen week bij YES!Delft. Op vrijdag was ik met mijn collega's van de PvdA-eurodelegatie op regiobezoek in Zuid-Holland. Na de aftrap aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden, inclusief een welkomstwoord van oud PvdA-voorzitter Ruud Koole, ging de delegatie in drie groepen op pad in de regio.Lees verder...

.

Onafhankelijk

25-06-2008

De Solvay bibliotheek in het park naast het EP is een prachtige plek voor de officiele oprichtingsvergadering van FEPS, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten. Dit instituut moet op onafhankelijke wijze bijdragen aan politieke gedachtenvorming. Daaraan is altijd behoefte maar kan ook spanningen opleveren wanneer adviezen de politici niet bevallen. Dat moet dan maar.Lees verder...

.

Nee is nog niet het einde.

17-06-2008

Het Ierse nee tegen het Verdrag van Lissabon roept een aantal lastig te beantwoorden vragen op. Wat te doen als alle andere lidstaten wel ratificeren? Mag Ierland, hoewel het wellicht formeel daartoe gerechtigd is, noodzakelijke hervormingen blokkeren? Niet zomaar, denk ik.Lees verder...

.

Obama for President

04-06-2008

De kogel is door de kerk. Obama wordt de kandidaat van de Democraten. Eind augustus is in Denver de conventie waarop dit wordt bekrachtigd. Ik mag daarheen. Echt spannend wordt het dus niet meer maar het zal wel de aftrap zijn van Obama's campagne. Natuurlijk hoop ik dat hij wint. En ik verwacht het ook.Lees verder...

.

Sommige nederlagen dragen de kiem van de overwinni

16-05-2008

Het is lente in Praag. Dat was het ook in 1968 toen een democratische revolte het monopolie van de communistische partij ter discussie stelde met een openheid die uniek was voor die tijd. De beweging steunde op hervormers van binnen en van buiten de partij.Lees verder...

.

Pijpleidingen

06-05-2008

Niets wekt zoveel emotie op in het EP als de energiepolitiek van de EU. Of beter gezegd: het ontbreken ervan. Vandaag is Nordstream de aanleiding. Dat is een geplande pijpleiding van Rusland rechtstreeks via de Baltische Zee naar Duitsland. Polen en de Baltische staten zijn boos omdat zij gepasseerd worden. De Russen zouden dit doen om in het geval van politieke problemen met deze landen toch te kunnen leveren aan de belangrijkste klant.Lees verder...

.

EP en Tweede Kamer gebruiken 'gele kaart'

23-04-2008

Dat de kloof tussen Europese en nationale politiek helemaal niet zo groot hoeft te zijn bleek vorige week wel heel duidelijk bij het overleg in de Tweede Kamer over Justitiesamenwerking in Europa. Belangrijkste thema van het overleg was het plan van vertrekkend Commissaris Frattini om de gegevens van vliegtuigpassagiers passagiersgegevens op te gaan slaan.Lees verder...

.

No margin for survival

17-04-2008

"No margin for survival". Dit zei de president van de Wereldbank kortgeleden over de gevolgen van de hoge voedselprijzen in arme landen. Dat daar rellen uitbreken is niet verwonderlijk omdat veel mensen een groot deel van hun inkomen uitgeven aan eten. Gordon Brown meende dat de crisis die van de financi?le instellingen overtreft. Bij ons vallen de effecten nog mee omdat veel supermarkten de verhogingen (nog) niet doorrekenen. Maar de alarmbellen gaan af.Lees verder...

.

Artikel 301

10-04-2008

Deze week weer veel Turkije. Opening van het Brusselse Istanbul Cultureel Centrum, veel parlementari?rs uit Ankara op bezoek en boze email over mijn reacties op het besluit van het Turkse hooggerechtshof om de regerende AK-partij te gaan vervolgen wegens vermeende pogingen tot islamisering van het land.Lees verder...

.

Hoge vertegenwoordiger

08-04-2008

Ik luister altijd geboeid naar de presentaties van Javier Solana, de hoge vertegenwoordiger van de EU. Je krijgt altijd een goede update van wat zich in de wereld afspeelt. Hij mag zich niet de Europese minister van buitenlandse zaken noemen en dat blijft ook zo met het Lissabon Verdrag hoewel zijn functie veel belangrijker wordt. Vanaf volgend jaar is hij of zijn opvolger ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Dat geeft veel meer financiele mogelijkheden en betere coordinatie van Raad van Ministers en Commissie.Lees verder...

.

Tito's erfenis

02-04-2008

Het recente verleden van het voormalige Joegoslavie laat de mensen in Zagreb niet los. Rechtse politici refereren voortdurend aan de oorlog van de jaren negentig. Maar ook het communistische verleden blijft velen achtervolgen. Was iemand lid van de Partij of juist niet?Lees verder...

.

Boekarest in plaats van Pristina.

01-04-2008

Op weg naar Zagreb, hoofdstad van Kroatie, neem ik de kranten door. Er staat weinig in over de ambities van de Balkan landen om lid te worden van de EU of de kwestie Kosovo. Nee, de uitbreiding van de NAVO haalt de voorpagina's. President Bush, op het punt naar de NAVO-top in Boekarest te vertrekken, bewerkt de Duitse publieke opinie via een exclusief interview in Die Welt. Georgie en Ukraiene moeten de kans krijgen lid te worden van het bondgenootschap. Althans ze mogen zich daarop gaan voorbereiden.Lees verder...

.

Bloggers: email Mubarak!

07-03-2008

Een jaar geleden werd mijn collega-blogger Karim Amer uit Egypte veroordeeld tot 4 jaar celstraf. En waarom? Omdat deze 23-jarige student kritische teksten over de Islam en president Mubarak op internet publiceerde.Lees verder...

.

Een (bijna) vergeten minderheid.

06-03-2008

Toen ik klein was, heetten ze zigeuners. Ze werden vaak nogal folkloristisch afgeschilderd. Tegenwoordig zijn ze ,gelukkig, onderwerp van politiek debat en worden ze gewoon bij hun echte naam genoemd: Roma. Als gevolg van de uitbreiding is hun aantal in de EU met miljoenen toegenomen. Hun situatie is ronduit slecht te noemen. Vooral in Oost-Europa kom je onaanvaardbare toestanden tegen. Die krijgen meer aandacht dan vroeger. Niet alleen de discriminatie waarvan zij het slachtoffer zijn, maar ook hun slechte sociale situatie. Onder het communisme waren ze de gevangenen van het systeem, nu van hun marginale positie. Ik houd me met hun lot bezig sinds het moment dat ik in Slowakije direct met hun totale armoede werd geconfronteerd.Lees verder...

.

Koerden in Brussel

03-03-2008

De kranten stonden de afgelopen weken vol van de Turkse 'invasie' in Noord-Irak. Legereenheden overschreden de grens op jacht naar terroristen van Koerdische afkomst. De associatie met geweld is gauw gemaakt wanneer er over de Koerden van Turkije wordt gesproken. De aanslagen gepleegd door de PKK roepen harde militaire reacties van de Turkse autoriteiten op. En wanneer er dan weer eens een wapenstilstand is, blijkt er niets opgelost te zijn. De terroristen hebben hun zin niet gekregen. De autoriteiten ontbreekt het nog steeds aan voldoende gezag in de Koerdische regio. De gewone bevolking is de dupe. Minderhedenkwesties zijn niet met geweld op te lossen. Alleen de pollitieke weg is begaanbaar wil men niet eeuwig aan het probleem vastzitten.Lees verder...

.

Minsk in Kiev

28-02-2008

Ik houd me al jaren bezig met de situatie in Wit-Rusland dat wel eens is bestempeld als de laatste dictatuur in Europa. Het lukt me niet meer een visum voor dat land te bemachtigen omdat het regiem mijn steun voor de oppositie niet waardeert. Daarom moest ik naar Kiev om met linkse oppositieleiders te kunnen praten. Vrolijk werd ik er niet van.Lees verder...

.

Wind en regen

26-02-2008

Vanochtend moest ik door de regen naar mijn kantoor in Brussel . Gisteravond kwam ik laat uit Amsterdam na een vergadering van het PvdA-bestuur. In weer en wind op pad. Dat hoort bij het leven van een Europarlementari?r. Wat me in deze omstandigheden nog enigszins opvrolijkte, waren twee Nederlandse uitvindingen, die me goed van pas kwamen.Lees verder...

.

Keihard

20-02-2008

Vuk Jeremic, de jonge minister van buitenlandse zaken van Servi?, windt er geen doekjes om. Hij schaamt zich voor Europa en, vooral, de landen die Kosovo gaan erkennen. Ze overtreden alle internationale regels door een eenzijdige oplossing te steunen tegen de wil van het democratische ServiLees verder...

.

Een artistieke columnist

18-02-2008

Zo kan je kennelijk ook in het nieuws komen! In de Spits van vandaag heeft Leon Verdonschot een column over mij gemaakt. Hij verwijst daarbij naar het debat rondom de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali en citeert mij daarbij op een bijzondere manier...Lees verder...

.

Op 10 kilometer hoogte

15-02-2008

Kosovo houdt momenteel iedereen bezig. Ik was in Sloveni? voor overleg met vrienden uit de Balkan-regio en daar had men het over niets anders. Aanstaande zondag wordt de aankondiging van een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring verwacht. Die is onvermijdelijk geworden nadat alle onderhandelingen met Belgrado mislukt zijn.Lees verder...

.

Een jaar is niet genoeg

14-02-2008

Gisteren 'vierde' de PVDA 1 jaar regeringsdeelname. Tussen aanhalingstekens omdat er nog veel moet gebeuren zoals Wouter Bos terecht benadrukte in zijn speech waarin hij de partijgenoten opriep kritisch te blijven zoals het de partij betaamt.Lees verder...

.

Ervaring of vernieuwing?

06-02-2008

De spanning loopt behoorlijk op. In het democratische kamp is het een nek aan nek race tussen Hillary en Barack. De eerste betrouwbare peilingen kwamen pas na middernacht binnen.Lees verder...

.

Roerige tijden

01-02-2008

Veel nieuwe lidstaten van de EU in Midden- en Oost-Europa maken roerige politieke tijden door. Deze worden gekenmerkt door populisme en groeiend nationalisme. De voedingsbodem daarvoor wordt mede gevormd door de prijs die betaald moet worden voor de modernisering van deze voormalige communistische landen. Er is politieke instabiliteit en veel mensen profiteren niet van de, snel ingevoerde, markteconomie. Om toe te kunnen toetreden tot de EU moest radicaal hervormd worden.Lees verder...

.

Over gas en mensenrechten

31-01-2008

Een van de moeilijkste opgaven voor een buitenlandpoliticus is het maken van de afweging van mensenrechten tegenover andere belangen. Dat blijkt maar weer eens op een discussiebijeenkomst over Centraal Azie georganiseerd door mij en Cem Ozdemir, een Duitse collega van de Groenen. Hij is de EP-rapporteur voor de regio; ik ben woordvoerder van mijn fractie. Landen als Turkmenistan houden zich niet aan democratische normen. Velen in de zaal vragen om een hardere aanpak van de EU. In principe hebben ze gelijk. Maar wat zou daarvan het effect zijn?Lees verder...

.

De ijzeren dame

28-01-2008

Julia Timoschenko maakt als altijd een onverwoestbare indruk. Vanaf het podium van de EP-zaal volgt ze de discussie geconcentreerd. Ze heeft in Oekra?ne veel politieke weerstand moeten overwinnen om voor de tweede keer tot minister-president van dat land verkozen te worden. Zij was de winnaar van de laatste verkiezingen maar haar polariserende manier van politiek bedrijven maakt haar impopulair bij collega's.Lees verder...

.

Er gaat niets boven Groningen

25-01-2008

Commissaris van de Berg is in zijn element. Hij mag tijdens ons werkbezoek aan zijn provincie vertellen over wat er allemaal gedaan wordt om Groningen in de vaart der volkeren op te stoten. Ik kom hier vaker (ik ben er geboren) zodat veel niet nieuw voor me is. Maar altijd valt me op hoe dynamisch iedereen bezig is te bewijzen dat deze noordelijke streek er alles aan doet om bij de tijd te blijven.Lees verder...

.

Vluchten kan niet

22-01-2008

Op de dag dat de beurskoersen een zware dreun te verwerken krijgen, vergadert de leiding van de PES-fractie in Malta. Soms verlaten we Brussel om in een (nieuwe) lidstaat poolshoogte te nemen en om onze 'lokale' europarlementari?rs te ondersteunen. Malta ligt er eenzaam bij op deze winderige dag en de wereld lijkt aan zijn inwoners voorbij te gaan. Een enkele toerist geniet van het uitzicht.Lees verder...

.

Musharraf op bezoek

21-01-2008

Alle diensten staan op scherp in het EP. De president van Pakistan komt langs. Hij is op tournee in Europa en kan Brussel natuurlijk niet vermijden. De Commissie Buitenlandse Zaken biedt hem een mooi platform om zijn visie op de gang van zaken in zijn land te geven.Lees verder...

.

Straatsburg-week!

15-01-2008

Deze week is het weer Straatsburg-week. En daarmee is het politiek seizoen van het Europees Parlement weer echt begonnen. Voor mij staan belangrijke zaken als de positie van Roma in Europa en de start van het Sloveense voorzitterschap op de agenda. Met daarnaast een bezoek van de Grand Mufti van SyriLees verder...

.

Haagse Staat van de Unie

19-12-2007

Voor mij eindigt het jaar politiek in Den Haag. Om precies te zijn in de Tweede Kamer dat vandaag debatteert over de staat van de Europese Unie. Europarlementari?rs mogen daaraan meedoen en sinds kort ook interruptiedebatjes voeren. Het was grappig om dat als eerste te doen toen het over Turkije ging.Lees verder...

.

Kosovo

17-12-2007

Na een top van de Europese Unie vindt er meestal een debriefing van de Nederlandse Europarlementari?rs door onze EU ambassadeur plaats. Die zijn natuurlijk vertrouwelijk van aard maar de bijeenkomsten zijn zeer zinvol.Lees verder...

.

Een nieuw verdrag voor Europa!

17-12-2007

Na het Nederlandse en Franse 'nee' van 2005 ligt er eindelijk een nieuw verdrag voor Europa. Afgelopen donderdag ondertekenden 27 staats- en regeringsleiders het Verdrag van Lissabon. Het gaat hier om een 'gewoon' hervormingsverdrag dat de Unie democratischer en beter bestuurbaar maakt.Lees verder...

.

Alleen eerlijke EPA's!

13-12-2007

Afgelopen weekend vond in Lissabon de EU-Afrika top plaats. Ik kon er helaas niet bij zijn maar ook van een afstandje kan ik me opwinden over het teleurstellende resultaat. Ondanks gespannen verwachtingen is slechts afgesloten met een 'partnerschap of equals'. Het partnerschap bestaat uit een actieplan met mooie voornemens als samenwerken aan migratie en mensenrechten en het gezamenlijk tegen gaan van klimaatverandering.Lees verder...

.

Straatsburg in December

10-12-2007

Het is een eind rijden naar Straatsburg. Alweer de twaalfde keer dit jaar. Veel collega's klagen begrijpelijkerwijs over de slechte vliegverbindingen en het heen en weer gereis. Het ware veel beter alle instellingen van de EU op ??n plek te concentreren. Maar Frankrijk zal dat nooit accepteren.Lees verder...

.

Tariq Ramadan

06-12-2007

De man gaat de discussie niet uit de weg. Tariq Ramadan op een bijeenkomst van de PES-fractie. Over politiek en religie. De professor uit Geneve is omstreden. Dat bleek wel toen hij onlangs in Leiden tot professor werd benoemd. Nederland was te klein. Hij zou Islam radicalisme bevorderen en met twee tongen spreken. Ramadan hield de eer aan zichzelf en bedankte.Lees verder...

.

Balkan stories

04-12-2007

Ljubljana kent niet alleen statige gebouwen als symbolen van het Habsburgse verleden. Wanstaltige naoorlogse architectuur brengt het communistische verleden in herinnering. Sloveni? was het eerste land dat zich losmaakte van het voormalige Joegoslavi?. Lange tijd daarna deden ze hier alsof ze nooit bij de Balkan hadden gehoord. Alle ogen waren op het Westen gericht.Lees verder...

.

Ljubljana, hoofdstad van Europa.

03-12-2007

Vanaf 1 januari is Sloveni? voorzitter van de EU. Dat wordt hier in de hoofdstad als een bijzondere eer beschouwd. Weliswaar wordt de volgorde van voorzitterschappen bepaald door het alfabet, maar de kleine lidstaat is de eerste van de nieuwkomers die de hamer mag hanteren.Lees verder...

.

Alle kinderen zijn gelijk

27-11-2007

Het plaatje bij deze blog ontroert. Kinderen van verschillende nationaliteiten die op een kleuterschool in de Brusselse wijk Molenbeek zingen voor de gasten van de PES fractie van het EP, die op werkbezoek zijn.Lees verder...

.

Verboden voor paard en wagen

23-11-2007

Het vliegveld van Sofia is nog steeds gesloten vanwege de mist en mijn vlucht is gecancelled. Gelukkig kan ik een lift krijgen naar Boekarest en vandaar verder naar Amsterdam.Lees verder...

.

Mist in Sofia

22-11-2007

De hoofdstad van Bulgarije is de plek waar de Europese Sociaaldemocraten (PES) hun jaarvergadering houden. De start is wat chaotisch omdat de mist het vliegverkeer in de war heeft gebracht.Lees verder...

.

Slobozia/Boekarest

20-11-2007

Nooit gehoord van Slobozia maar het bestaat echt op zo'n 100 kilometer verwijderd van Boekarest. Ik was er met Adrian Severin, een Roemeense collega, op campagne-tournee want komende zondag zijn er Europese verkiezingen in zijn land.Lees verder...

.

Terug in de fles

19-11-2007

Samorin/Somorja: Twee namen voor dezelfde gemeente. In het Hongaars en het Slowaaks. Kennen we in Friesland ook en het zou geen probleem moeten zijn. Maar de Slowaakse Hongaren klagen steen en been over pogingen van de regering om hun taal terug te dringen.Lees verder...

.

Onzichtbare grenzen

18-11-2007

Gisteravond passeerde ik, op weg naar Bratislava, voor de laatste keer de grenscontrole tussen Oostenrijk en Slowakije. Op 21 December wordt die opgeheven wanneer Slowakije met 8 andere nieuwe EU-lidstaten toetreedt tot het Schengengebied. Maar alle grenzen zijn daarmee niet verdwenen. We zijn met een delegatie van de PES fractie in het land om te praten over nieuwe spanningen tussen de Slowaken en de Hongaarse minderheid.Lees verder...

.

Weblog- Boekpresentatie Sturen bij de Moslimburen

15-11-2007

Het is niet altijd of zwart, of wit maar soms ook grijs: een oproep voor het genuanceerde debat in Nederland. Dat was gisteren de afsluiting van een door de PvdA- en Groenlinks-Eurodelegatie georganiseerde bijeenkomst in de Singelkerk in Amsterdam.Lees verder...

.

Madrid - Kogelgaten

06-11-2007

Kogelgaten in het plafond van de plenaire vergaderzaal herinneren aan de mislukte poging om de jonge Spaanse democratie om zeep te helpen. Geweld en politiek zijn in dit land een dagelijks thema. Staatsgrepen behoren tot het verleden, maar terroristisch geweld is hier een realiteit: van eigen bodem in de vorm van de ETA en uit de hoek van jihadistische groepen.Lees verder...

.

New York - De waterober

02-11-2007

Wie een weekje in de VS verblijft, gaat natuurlijk vergelijken. Waar zou je liever willen wonen? De Amerikanen zijn een tolerant volk, wordt vaak gezegd. Iedereen kan het er maken. Er wordt minder naar afkomst gekeken en immigranten worden gemakkelijker opgenomen. Dat is allemaal waar. Maar je vraagt je af of de in die context geprezen maatschappelijke mobiliteit nog wel bestaat. Is het geen mythe geworden of heeft de Ethiopische taxichauffeur gelijk dat hij na 16 jaar verblijf en met drie baantjes en bijna een collegediploma nu echt geld kan gaan verdienen?Lees verder...

.

New York - Overgang

01-11-2007

Na het statige Washington, zonder wolkenkrabbers, aangekomen in mijn lievelingsstad New York, druk en dynamisch. Het Amsterdam van de VS. Hier huist de VN en vandaag is de vraag hoe het met de organisatie gaat en wat de rol van de EU is.Lees verder...

.

Democratie op zijn Amerikaans

31-10-2007

Heel veel Amerikanen zijn de oorlog in Irak spuugzat. Er lijkt maar geen einde te komen aan het geweld. En met de democratie, daar gaat het ook niet goed mee. Dat was toch een belangrijk motief van Bush.Lees verder...

.

Een dagje op de Hill

30-10-2007

Capitol Hill en de kantoren van het Amerikaanse Congres, die eromheen gebouwd zijn, vormen de fysieke uitdrukking van de macht van het Amerikaanse parlement. Gesprekken met Democratische collega's worden afgewisseld met het volgen van een hoorzitting over Rusland, waar we door commissievoorzitter Lantos hartelijk welkom worden geheten. De kritiek op Poetin is niet mals. Hij zou aansturen op een eenpartijstaat en zijn grote populariteit ontlenen aan zijn anti-Amerikaanse opstelling.Lees verder...

.

In 2009 gaat het gebeuren...

29-10-2007

De aanwezige milieu experts verzekeren de delegatie dat de VS in 2009 verplicht CO2 normen zullen opleggen. De nieuwe president zal de maatschappelijke druk niet langer kunnen negeren . Een overwinning voor de Europeanen . Hetzelfde verhaal horen we van de nucleaire experts. De Amerikanen zullen eindelijk het verbod van kernproeven gaan ondertekenen. Maar dan wel pas in 2009, met een nieuwe president.Lees verder...

.

De hoofdstad van de wereld

28-10-2007

Het wordt wel de hoofdstad van de wereld genoemd, Washington. Een imposante stad vol statige regeringsgebouwen. Ik kom hier regelmatig om me samen met collega's van de sociaaldemocratische fractie op de hoogte te stellen van de jongste ontwikkelingen. De komende dagen hebben we afspraken met Congresleden, NGO's en denktanks.Lees verder...

.

title

00-00-0000

introLees verder...

.

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk