Nieuwe voorzitterschap

Vandaag begint Frankrijk aan zijn halfjaarlijkse termijn als voorzitter van de EU. De grote lidstaat volgt Slovenie op dat als eerste van de nieuwkomers die eer had en dat deed zonder veel ophef. De Franse president Sarkozy heeft meer ambitie. Hij claimt een leidende rol voor zijn land en heeft een viertal prioriteiten gepresenteerd. Eentje ervan wil ik uitlichten omdat die opvalt.

Vandaag begint Frankrijk aan zijn halfjaarlijkse termijn als voorzitter van de EU. De grote lidstaat volgt Slovenie op dat als eerste van de nieuwkomers die eer had en dat deed zonder veel ophef. De Franse president Sarkozy heeft meer ambitie. Hij claimt een leidende rol voor zijn land en heeft een viertal prioriteiten gepresenteerd. Eentje ervan wil ik uitlichten omdat die opvalt. Dat is de Europese defensiepolitiek. Een gevoelig onderwerp. Veel landen willen daarmee niet te ver gaan omdat zij niet met de NAVO willen concurreren. En in Ierland speelde de angst voor de (vermeende) vorming van een Europees leger de tegenstanders van het Lissabon verdrag in de kaart.

Sarkozy moet dus oppassen. De defensiesamenweking in de EU kan beter. En er is in de wereld behoefte aan het toepassen van het unieke civiel-militaire concept dat de EU heeft ontwikkeld voor crisissituaties. Aan nieuwe blauwdrukken bestaat geen behoefte maar wel aan een betere uitvoering van bestaande afspraken. Om de gestelde doelen te halen moeten de lidstaten hun eigen capaciteit om aan Europese operaties mee te doen opvoeren. Daarbij gaat het voornamelijk om de landen die verzuimd hebben hun krijgsmacht aan te passen aan de omstandigheden van na de Koude Oorlog. Nederland hoort daar niet bij.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk