Vliegende Start

Het wordt een interessant jaar voor bloggers. 2009 kende een vliegende start met de Isra?lische inval in de Gazastrook met zijn zeer schokkende beelden en het gasconflict tussen Rusland en Oekra?ne in deze koude winterdagen. Het Tsjechische voorzitterschap van de EU heeft er meteen de handen vol aan. Beide kwesties kennen echter een eigen dynamiek die de rol van Europa bemoeilijken. Het zijn sluimerende conflicten die om de zoveel tijd oplaaien. Maar ze hebben wel degelijk grote invloed op de EU zelf. Ze zullen dus veel aandacht blijven vragen.

Het wordt een interessant jaar voor bloggers. 2009 kende een vliegende start met de Isra?lische inval in de Gazastrook met zijn zeer schokkende beelden en het gasconflict tussen Rusland en Oekra?ne in deze koude winterdagen. Het Tsjechische voorzitterschap van de EU heeft er meteen de handen vol aan. Beide kwesties kennen echter een eigen dynamiek die de rol van Europa bemoeilijken. Het zijn sluimerende conflicten die om de zoveel tijd oplaaien. Maar ze hebben wel degelijk grote invloed op de EU zelf. Ze zullen dus veel aandacht blijven vragen.

Vooralsnog gaat het erom de conflicten in te perken en te bemiddelen, hoe moeilijk dat ook is. De kachel moet blijven branden en we moeten toe naar energieafspraken waardoor een herhaling van het afsluiten van de gastoevoer zich niet zal voordoen. Met de Russen en de Oekra?ner valt te praten, dat is veel moeilijker in het geval van de Gaza en ik ben pessimistisch. De Isra?lische regering lijkt geen boodschap te hebben aan anderen en Hamas is een lastige factor in het geheel. We kunnen niet veel meer dan herhalen dat een militaire oplossing niet de gewenste weg is. Deze boodschap is ook voor onze eigen achterban van belang. Daarin moeten de humanitaire noden van de gewone bevolking van de Gazastrook voorop staan. De EU moet zo neutraal mogelijk zijn en ik ben daarom tegen de voorgestelde opwaardering van de betrekkingen met Isra?l.

2009 wordt een moeilijk jaar, vooral ook in economisch opzicht, maar er zijn ook lichtpuntjes. Ik zelf voel me gesterkt door het actieve optreden van de EU van de afgelopen maanden. Een adequate reactie op het conflict in Georgi?, het snelle optreden in de financi?le crisis en de aanvaarding van een omvangrijk klimaatpakket, zijn daarvan de belangrijkste voorbeelden. Deze lijn kan en moet dit jaar doorgetrokken worden. Samen de problemen aanpakken en niet ieder voor zich. En daarnaast de nodige solidariteit organiseren. Wanneer we dat kunnen uitstralen zijn we een stuk verder. Met deze gedacht kan ik als sociaal democraat weer aan de slag.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk