Een (bijna) vergeten minderheid.

Toen ik klein was, heetten ze zigeuners. Ze werden vaak nogal folkloristisch afgeschilderd. Tegenwoordig zijn ze ,gelukkig, onderwerp van politiek debat en worden ze gewoon bij hun echte naam genoemd: Roma. Als gevolg van de uitbreiding is hun aantal in de EU met miljoenen toegenomen. Hun situatie is ronduit slecht te noemen. Vooral in Oost-Europa kom je onaanvaardbare toestanden tegen. Die krijgen meer aandacht dan vroeger. Niet alleen de discriminatie waarvan zij het slachtoffer zijn, maar ook hun slechte sociale situatie. Onder het communisme waren ze de gevangenen van het systeem, nu van hun marginale positie. Ik houd me met hun lot bezig sinds het moment dat ik in Slowakije direct met hun totale armoede werd geconfronteerd.

Toen ik klein was, heetten ze zigeuners. Ze werden vaak nogal folkloristisch afgeschilderd. Tegenwoordig zijn ze ,gelukkig, onderwerp van politiek debat en worden ze gewoon bij hun echte naam genoemd: Roma. Als gevolg van de uitbreiding is hun aantal in de EU met miljoenen toegenomen. Hun situatie is ronduit slecht te noemen. Vooral in Oost-Europa kom je onaanvaardbare toestanden tegen. Die krijgen meer aandacht dan vroeger. Niet alleen de discriminatie waarvan zij het slachtoffer zijn, maar ook hun slechte sociale situatie. Onder het communisme waren ze de gevangenen van het systeem, nu van hun marginale positie. Ik houd me met hun lot bezig sinds het moment dat ik in Slowakije direct met hun totale armoede werd geconfronteerd.

Dat is alweer een tijd geleden. Nu, in 2008, moet ik helaas vaststellen dat van veel goede voornemens om iets te doen, weinig terechtgekomen is. Daarom proberen we in het Europees Parlement in samenwerking met ngo's en Roma-organisaties de EU en in het bijzonder de Europese Commissie ertoe te bewegen meer verantwoordelijkheid te nemen. Tenslotte gaat het om een bijzondere minderheid die je overal in Europa tegenkomt, maar die geen moederland heeft.

Ik kan niet ontkennen dat een aantal nieuwe lidstaten zijn best doet maar ze beschikken over onvoldoende middelen. Daarom willen wij van de EU een europese strategie die uitgaat van meer samenwerking en een meer effectieve inzet vam de middelen uit bijvoorbeeld de sociale fondsen. Er was een rel rond een Roemeense Roma in Rome voor nodig om de ministerraad in beweging te krijgen. Maar de politieke basis voor een europees beleid is wel gelegd. Het komt er nu op aan druk te blijven uitoefenen op de Europese Commissie. Er moet snel meer gebeuren voordat de problemen van deze grote minderheid nieuwe veroorzaken zoals ongewenste migratie. Daar waar ze zich nu thuis voelen, moet hen een menswaardig bestaan geboden worden.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk