Hoge vertegenwoordiger

Ik luister altijd geboeid naar de presentaties van Javier Solana, de hoge vertegenwoordiger van de EU. Je krijgt altijd een goede update van wat zich in de wereld afspeelt. Hij mag zich niet de Europese minister van buitenlandse zaken noemen en dat blijft ook zo met het Lissabon Verdrag hoewel zijn functie veel belangrijker wordt. Vanaf volgend jaar is hij of zijn opvolger ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Dat geeft veel meer financiele mogelijkheden en betere coordinatie van Raad van Ministers en Commissie.

Ik luister altijd geboeid naar de presentaties van Javier Solana, de hoge vertegenwoordiger van de EU. Je krijgt altijd een goede update van wat zich in de wereld afspeelt. Hij mag zich niet de Europese minister van buitenlandse zaken noemen en dat blijft ook zo met het Lissabon Verdrag hoewel zijn functie veel belangrijker wordt. Vanaf volgend jaar is hij of zijn opvolger ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Dat geeft veel meer financiele mogelijkheden en betere coordinatie van Raad van Ministers en Commissie.

Buitenlandpolitiek beperkt zich allang niet meer tot de klassieke diplomatie. Handelspolitiek, internationaal klimaatbeleid, de aanpak van migratie of het internationaal terrorisme zijn er allemaal onderdeel van. Ik meen dit tot uitdrukking moet komen in het functioneren van de toekomstige Hoge Vertegenwoordiger. Dat het internationale optreden van de EU meer nadruk moet krijgen is de wens van veel burgers die met name op dit terrein actie verwachten.
Solana is vaak voorzichtig in het openbaar. Dat moet hij wel als de topdiplomaat van de EU.

Maar als het er echt op aan komt kan hij ook glashelder zijn zoals vandaag in het EP wanneer hij een onverbloemd stemadvies geeft aan de Servische kiezer die op 11 mei een nieuwe president mag kiezen. Stem Europees, raadt hij aan. Winst voor de radikaal-nationalisten zou het land isoleren. Maar de EU kan en moet ook zelf een signaal geven door voor de datum in mei het Stabilisatie en Associatie-akkoord te tekenen. Ratificatie door de nationale parlementen kan later geschieden afhankelijk van de ontwikkelingen in Servie. Dat is een boodschap voor Den Haag.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk