Straatsburg in December

Het is een eind rijden naar Straatsburg. Alweer de twaalfde keer dit jaar. Veel collega's klagen begrijpelijkerwijs over de slechte vliegverbindingen en het heen en weer gereis. Het ware veel beter alle instellingen van de EU op ??n plek te concentreren. Maar Frankrijk zal dat nooit accepteren.

Het is een eind rijden naar Straatsburg. Alweer de twaalfde keer dit jaar. Veel collega's klagen begrijpelijkerwijs over de slechte vliegverbindingen en het heen en weer gereis. Het ware veel beter alle instellingen van de EU op ??n plek te concentreren. Maar Frankrijk zal dat nooit accepteren.

In Nederland heeft Straatsburg een slechte naam gekregen. Onterecht want je kunt de stad en zijn burgers niet verwijten dat ze het Europees Parlement graag willen houden.
Straatsburg profileert zich immers graag als het kruispunt van Europa omdat ook de Raad van Europa er is gehuisvest. Het mensenrechtenhof van de Raad speelt een belangrijke rol als hoeder van essenti?le Europese waarden.

Op deze sombere herfstdag ontkom ik niet aan bespiegelingen over het 'oorlogsverleden' van de stad. Veel in en rond Straatsburg herinnert aan een Duits verleden. Veel namen zijn in die taal. De regio werd herhaaldelijk zwaar getroffen gedurende de vele oorlogen tussen Duitsland en Frankrijk. Ze beseffen hier beter dan waar ook dat de Europese samenwerking dat gevaar heeft uitgebannen. Waar ooit de soldaten tegenover elkaar stonden, bevindt zich nu het gebouw van het EP. Praten is beter dan vechten.

De Straatsburgers doen hun uiterste best om de donkere maanden op te vrolijken. Wanneer je de snelweg verlaat, zie je overal borden met de aankondiging: Straatsburg, hoofdstad van Kerstmis. Dat is wat overdreven, maar het is een feit dat de kerstmarkt rond de beroemde kathedraal tot ver buiten Frankrijk bekend is. Zozeer dat een groepje terroristen er een aanslag wilde plegen. Dat werd verijdeld.

Zelf bezoek ik de kerstmarkt nooit. Ik kom uit de Sinterklaastraditie. Surprises of gedichten,geen kerstgeschenken. In Frankrijk denken ze daar anders over. Moet kunnen.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk