Mist in Sofia

De hoofdstad van Bulgarije is de plek waar de Europese Sociaaldemocraten (PES) hun jaarvergadering houden. De start is wat chaotisch omdat de mist het vliegverkeer in de war heeft gebracht.

De hoofdstad van Bulgarije is de plek waar de Europese Sociaaldemocraten (PES) hun jaarvergadering houden. De start is wat chaotisch omdat de mist het vliegverkeer in de war heeft gebracht.

Ik was in 1992 betrokken bij de oprichting van onze club toen de EU nog 12 lidstaten kende. Nu zijn het er 27 en dat maakt vergaderen een stuk ingewikkelder. Maar de compromisbereidheid is groot gebleven hetgeen overigens wel leidt tot verwatering van de besluiten.

Er worden zelden besluiten met meerderheid genomen. Alles wordt uitonderhandeld. Dat lijkt een beetje op de manier waarop in de EU verdragen tot stand komen. Zo blijft de PES een partij van partijen.

Dit verklaart volgens mij het gebrek aan publieke aandacht voor Europese partijen. Het is niet spannend genoeg omdat sommige lidpartijen de consensusregel gebruiken om teksten af te zwakken uit nationale overwegingen.

De PES is fors gegroeid en ontwikkelt veel activiteiten maar heeft te weinig binding met de nationale achterbannen. Daaraan moeten we meer doen. Je kunt niet rechtstreeks individueel lid worden van de PES. Dat is wel eens voorgesteld maar werd meteen geblokkeerd door partijen die bang waren de controle te verliezen.

Toch moet er meer gedaan worden om in de PES een beweging van onderop te scheppen. Een goed begin is in ieder geval het opzetten van een webgemeenschap van PES activisten. PvdA leden kunnen zich daarvoor aanmelden via activists@pes.org. Ze kunnen dan meedoen aan de discussies over bijvoorbeeld het PES-programma voor de Europese verkiezingen van 2009.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk