EP en Tweede Kamer gebruiken 'gele kaart'

Dat de kloof tussen Europese en nationale politiek helemaal niet zo groot hoeft te zijn bleek vorige week wel heel duidelijk bij het overleg in de Tweede Kamer over Justitiesamenwerking in Europa. Belangrijkste thema van het overleg was het plan van vertrekkend Commissaris Frattini om de gegevens van vliegtuigpassagiers passagiersgegevens op te gaan slaan.

Dat de kloof tussen Europese en nationale politiek helemaal niet zo groot hoeft te zijn bleek vorige week wel heel duidelijk bij het overleg in de Tweede Kamer over Justitiesamenwerking in Europa. Belangrijkste thema van het overleg was het plan van vertrekkend Commissaris Frattini om de gegevens van vliegtuigpassagiers passagiersgegevens op te gaan slaan. Het zogeheten Passenger Name Record Systeem (PNR), afgekeken van de Amerikanen. Weliswaar gaat het dan alleen om gegevens van reizigers die van buiten de EU binnenkomen, maar nog steeds is het een enorme operatie. Een operatie ook met veel gevolgen voor passagiers, luchtvaartmaatschappijen en de privacy van burgers. Nu heb ik altijd wel een luisterend oor voor voorstellen die een bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen terrorisme maar dit voorstel is wat mij betreft toch wel een beetje voorbarig.

Hier in het Europees Parlement liggen we al jaren in de clinch met de Europese Commissie en de lidstaten over een keur aan maatregelen op het gebied van terrorismebestrijding. Daarbij is het EP helemaal niet te beroerd om verantwoordelijkheid te nemen om de veiligheid van onze burgers te beschermen, integendeel. Wel wordt het tijd dat wij, en ook de nationale parlementen eens echt serieus genomen worden. Keer op keer vragen we om evaluaties en een studie van de gevolgen van voorgestelde maatregelen. Meest in het oog springend is nog wel die irritante vloeistoffenregel op vliegvelden. De vraag die wij ons hier en elders blijven stellen, en waar de Commissie en Raad keer op keer onbevredigende antwoorden op geven is: wat is de nut, de noodzaak en de proportionaliteit van de voorgestelde maatregel?

Maar wat mij betreft is er zeker licht aan het einde van de tunnel. Met het hopelijk snel in werking te treden nieuwe verdrag kan niemand meer om de parlementen heen. Niet het Europees Parlement maar ook zeker niet de nationale parlementen. De toenemende parlementaire invloed en betrokkenheid blijkt nu al. De Tweede Kamer heeft afgelopen week met ruime meerderheid een motie aangenomen die de regering dwingt om pas op de plaats te maken bij de besprekingen over dit PNR-plan. De Europese Raad heeft al beloofd dat het EP op het betreffende wetsvoorstel volledige medewetgevingsbevoegdheid zal krijgen. Daar gaan we ze ook zeker aan houden. Dat geeft het Europees Parlement de tijd en ruimte om de verzameldrift die sommige politici aan de dag leggen als het gaat om allerlei gegevens van onze burgers, goed tegen het licht te houden. Wordt vervolgd.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk