Terug in de fles

Samorin/Somorja: Twee namen voor dezelfde gemeente. In het Hongaars en het Slowaaks. Kennen we in Friesland ook en het zou geen probleem moeten zijn. Maar de Slowaakse Hongaren klagen steen en been over pogingen van de regering om hun taal terug te dringen.

Samorin/Somorja: Twee namen voor dezelfde gemeente. In het Hongaars en het Slowaaks. Kennen we in Friesland ook en het zou geen probleem moeten zijn. Maar de Slowaakse Hongaren klagen steen en been over pogingen van de regering om hun taal terug te dringen.

Op een recente in scholen gebruikte kaart komt de Hongaarse naam van Bratislava niet meer voor. Dat zou op zich geen drama hoeven te zijn ware het niet dat de minister van onderwijs van de Slowaakse Nationale partij is. De leider van deze club, Jan Slota, kan ronduit als anti-Hongaars worden bestempeld. Zijn minister wordt dus gewantrouwd.

En, zo menen onze Hongaarse gesprekspartners, de andere politieke leiders spreken hem te weinig tegen. Zo kan Slota de toon zetten. En als coalitiepartner van de sociaal-democratische SMER maakt hij het deze partij moeilijk de relaties met de PES te normaliseren.

SMER is geschorst als lid vanwege de coalitie met een partij die vanwege het optreden van zijn leider als extreem kan worden aangeduid. Collega Swoboda confronteerde Slota met zijn onacceptabele uitspraken over minderheden maar de man deed ze af als 'campagne-peptalk'.

Hongaarse nationalisten reageren natuurlijk waardoor een retorische escalatie dreigt. Tot nog toe blijft dit tot politici beperkt maar, zo wordt er gewaarschuwd, het kan overslaan naar het grotere publiek en daarmee zou de geest uit de fles zijn.

Wij kunnen de problemen niet zomaar oplossen. De inspanning moet komen van de Slowaken en Slowaakse Hongaren. Het is hun staat waar zij als burgers dezelfde rechten en plichten delen. Daarbij hoort respect voor minderheden.

Het is onze rol erop te wijzen dat de EU zonder een dergelijk respect niet zou kunnen functioneren. En als multinationale fractie proberen een voorbeeld te zijn met een open dialoog tussen onze Hongaarse en Slowaakse collega's.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk