Weblog- Boekpresentatie Sturen bij de Moslimburen

Het is niet altijd of zwart, of wit maar soms ook grijs: een oproep voor het genuanceerde debat in Nederland. Dat was gisteren de afsluiting van een door de PvdA- en Groenlinks-Eurodelegatie georganiseerde bijeenkomst in de Singelkerk in Amsterdam.

De aanleiding was de presentatie van mijn boek 'Sturen bij de Moslimburen' dat ik samen met mijn Groen Links-collega Joost Lagendijk heb geschreven. In de Singelkerk overhandigden we het eerste exemplaar aan Bert Koenders, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Maurits Berger, jurist en arabist van Instituut Clingendael.

Na het offici?le moment van overhandiging pleitte minister Koenders in zijn toespraak voor meer redelijkheid in het debat. Niet alleen over de integratie problematiek in Nederland zelf maar ook in het debat over andere (moslim)landen. Daarnaast noemde hij, mijns inziens terecht, het aangaan van de dialoog met verschillende partijen de enige manier om tot oplossingen te komen.

Ook Maurits Berger sprak zich voor een meer genuanceerde benadering van het islamdebat uit. Volgens hem draait het bij religie, of dat nu het christendom, jodendom of islam is, niet om de theologie maar hoe er mee om wordt gedaan in een (parlementaire) democratie. Dus niet het ?boek?, maar de poppetjes doen ertoe, aldus Berger.

Dat raakt ook aan wat Joost en ik in ons boek hebben beschreven. Wij beschrijven hierin de ontwikkeling en democratisering van onze moslimbuurlanden (Turkije, Egypte, Marokko en de Balkan) en de rol die Europa hierin kan en moet spelen. Dialoog maar soms ook confrontatie met de politieke islam in al zijn verscheidenheid is daarbij cruciaal. Het belangrijkste is echter dat Europa zich hard blijft in zetten voor deze landen en zich niet afzijdig houdt.

Daar hoort bij, zoals Bert Koenders terecht opmerkte, dat Europa niet alleen publiekelijk reageert als Westerse hulpverleners of journalisten opgesloten en gemarteld worden. Maar juist ook als het leden van de islamitische oppositie betreft, zoals bijvoorbeeld de Moslimbroeders, moet Nederland protest aantekenen.


Bestel het boek bij bol.com.

Hieronder kunt u de tekst van de speech die Minister Koenders gaf tijdens de boekpresentatie downloaden.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk