Kosovo

Na een top van de Europese Unie vindt er meestal een debriefing van de Nederlandse Europarlementari?rs door onze EU ambassadeur plaats. Die zijn natuurlijk vertrouwelijk van aard maar de bijeenkomsten zijn zeer zinvol.

Na een top van de Europese Unie vindt er meestal een debriefing van de Nederlandse Europarlementari?rs door onze EU ambassadeur plaats. Die zijn natuurlijk vertrouwelijk van aard maar de bijeenkomsten zijn zeer zinvol.

We spraken vooral over Kosovo. Terecht het hoofdonderwerp van de top en het kreeg veel aandacht in de media. De EU gaat door met de voorbereiding van de uitzending van een aanzienlijke politiemacht en zal ook burgerlijk gezag gaan uitoefenen.
Ik ben het daarmee eens want ik ga ervan uit dat de regio op enig moment volgend jaar een vorm van onafhankelijkheid zal hebben. De EU zal daarbij nauw betrokken moeten zijn. Ik was bang dat de kwestie Kosovo de EU zal splijten maar dat gebeurde niet afgelopen vrijdag.

Er wordt verschillend gedacht over Kosovo. Enkele lidstaten zoals Cyprus met zijn Turkse minderheid vrezen precedentwerking. Anderen zijn bang voor heftige reacties in Servi?. Maar er is ook het besef dat het gesprek tussen Servi?rs en Kosovaren totaal is vastgelopen en dat men Pristina niet oneindig aan een lijntje kan houden.

Beseffend welke kant het opgaat, moeten we wel aan een aantal randvoorwaarden vasthouden. Kosovo zal lang onder internationaal toezicht moeten staan. Het zal uitvoerige garanties moeten geven met betrekking tot de bescherming van de Servische minderheid. Een onafhankelijkheidsverklaring moet worden afgestemd met de EU en andere internationale actoren.
Er moet niet overhaast te werk worden gegaan. Er komen presidentsverkiezingen in Servi? aan en we willen dat de gematigde kandidaat wint. Te snelle actie van Pristina speelt de extreem nationalisten in de kaart.

Servi? zal waarschijnlijk een bittere pil moeten slikken. Maar Europa kan wel iets doen om de pijn te verzachten door het de kandidaat-status aan te bieden. Dat deden we ook om de situatie in Macedoni? te stabiliseren nadat een belangrijk akkoord was bereikt tussen de Macedoni?rs en de Albanese minderheid.

Ik ben het dus niet eens met de blokkades die de Nederlandse regering opwerpt. Ik denk niet dat Rusland zal meewerken en dat de VN Veiligheidsraad geen rol meer zal spelen. Ik vind dit jammer, maar ben ook realistisch genoeg om te weten welke kant het opgaat. Rusland heeft niets beters te bieden.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk