Gordon Brown

De Britse premier Gordon Brown verbaasde vandaag iedereen met zijn speech voor het Europees Parlement. De Britten staan bekend als eurosceptisch en als aanhangers van de vrije markt. Brown liet van dat beeld geen spaan heel. Hij prees de Europese Unie en de leidende rol die hij kan spelen op het wereld toneel. Nu het erop aankomt globale oplossingen te vinden voor de economische crisis kan Europa terugvallen op de gemeenschappelijke ervaringen, de gemeenschappelijke praktijk en gemeenschappelijke waarden ? de Europese DNA in de woorden van de premier. Zo kunnen we de ontwikkelingen sturen in plaats van ons erdoor te laten overweldigen. We zijn er niet om de markt te dienen maar omgekeerd.

De Britse premier Gordon Brown verbaasde vandaag iedereen met zijn speech voor het Europees Parlement. De Britten staan bekend als eurosceptisch en als aanhangers van de vrije markt. Brown liet van dat beeld geen spaan heel. Hij prees de Europese Unie en de leidende rol die hij kan spelen op het wereld toneel. Nu het erop aankomt globale oplossingen te vinden voor de economische crisis kan Europa terugvallen op de gemeenschappelijke ervaringen, de gemeenschappelijke praktijk en gemeenschappelijke waarden ? de Europese DNA in de woorden van de premier. Zo kunnen we de ontwikkelingen sturen in plaats van ons erdoor te laten overweldigen. We zijn er niet om de markt te dienen maar omgekeerd.

Brown pleitte voor internationaal ingrijpen in de financi?le wereld, om af te komen van een systeem waar onverantwoorde risico?s worden genomen en alle betrekkingen transacties zijn geworden. Weg met de belasting paradijzen; pas de beloningen en bonus systemen aan; geen schaduw banksysteem meer. De boodschap van Brown was kristal helder.

Hij verwees naar positieve voorbeelden in het verleden waar grote veranderingen plaatsvonden zonder dat ze op dat moment precies te duiden waren, zoals de Verlichting of de Industri?le Revolutie. Ook deze tijd biedt de kans grote veranderingen door te voeren, zei Brown. Door het economisch herstel te koppelen aan de ambitie om de uitstoot van CO? drastisch te verminderen.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk