Ljubljana, hoofdstad van Europa.

Vanaf 1 januari is Sloveni? voorzitter van de EU. Dat wordt hier in de hoofdstad als een bijzondere eer beschouwd. Weliswaar wordt de volgorde van voorzitterschappen bepaald door het alfabet, maar de kleine lidstaat is de eerste van de nieuwkomers die de hamer mag hanteren.

Vanaf 1 januari is Sloveni? voorzitter van de EU. Dat wordt hier in de hoofdstad als een bijzondere eer beschouwd. Weliswaar wordt de volgorde van voorzitterschappen bepaald door het alfabet, maar de kleine lidstaat is de eerste van de nieuwkomers die de hamer mag hanteren.

Het is overigens de beste leerling van de uitbreidingsklas. Het eerste klaar met de toetredingsonderhandelingen en je kunt hier al met euro's betalen.

Zo'n voorzitterschap is geen eenvoudige opgave en de resultaten vallen vaak tegen. Er kan niet altijd gescoord worden met een mooi verdrag of een geslaagd buitenlandspolitiek optreden. Het vergt veel van het ambtenarenapparaat. Je vraagt je daarom af of een kleine lidstaat wel echt leiding kan geven en niet teveel afhankelijk is van de grotere.

In de praktijk doen die de moeilijke klussen. Elke 6 maanden van voorzitter wisselen is niet goed voor de continu?teit. Veel EU-aangelegenheden zijn niet in zo'n kort tijdsbestek op te lossen. Ik hoop dat de introductie van een permanente voorzitter een aantal van deze problemen oplost. Het nieuwe verdrag voorziet daarin.

Sloveni? heeft begrijpelijk een niet al te ambitieus programma. 2008 wordt het jaar van de ratificatie van het deze maand te tekenen verdrag van Lissabon (waar de Benelux gezamenlijk heen vliegt). De nationale discussies daarover mogen niet belast worden met wilde voorstellen uit Ljubljana.

Maar als Europese hoofdstad mag het van mij best dienst doen. Ik kan iedereen aanraden deze fraaie stad met zijn historisch centrum te bezoeken. Een herinnering aan de rijke geschiedenis van Midden Europa.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk