Haagse Staat van de Unie

Voor mij eindigt het jaar politiek in Den Haag. Om precies te zijn in de Tweede Kamer dat vandaag debatteert over de staat van de Europese Unie. Europarlementari?rs mogen daaraan meedoen en sinds kort ook interruptiedebatjes voeren. Het was grappig om dat als eerste te doen toen het over Turkije ging.

Voor mij eindigt het jaar politiek in Den Haag. Om precies te zijn in de Tweede Kamer dat vandaag debatteert over de staat van de Europese Unie. Europarlementari?rs mogen daaraan meedoen en sinds kort ook interruptiedebatjes voeren. Het was grappig om dat als eerste te doen toen het over Turkije ging.

Er is veel tijd voor discussie, iets wat we missen in het Europees Parlement. De toon is scherper en verschillen worden benadrukt. Dat ik wat anders denk dan de minister over Servi?, wordt meteen uitgelegd als zich radicaal afzetten tegen de koers van het kabinet waarvan de PvdA deel uitmaakt. Moet kunnen.

Ik vind dat de EU een substantieel gebaar moet maken naar dat land om de bittere pil van de onvermijdelijke onafhankelijkheid van Kosovo te verzachten. Nederland blijft hameren op het punt van de medewerking met het Joegoslavi?-tribunaal in DenHaag. Een ander perspectief maar begrijpelijk.

Over Europa zelf wordt overigens anders gesproken dan een jaar geleden. Met het verdrag van Lissabon op zak wil iedereen nu praten over de inhoud. Wat kan de EU doen voor de burgers? Het institutionele hoofdstuk is afgesloten. Nederland moet zich nu inspannen voor concrete en herkenbare resultaten.

De boodschappenlijst van de Europese burgers vind men gemakkelijk in het meest recente onderzoek van Eurobarometer. Daarop staan bovenaan zaken als de strijd tegen het terrorisme, het milieu, energie, defensie en buitenland, migratie en internationale criminaliteit.

De regering wil Europa beter communiceren want er is een kloof tussen de Nederlander en Europa. Na het nee tegen de grondwet niet overbodig. Maar laat ik dit blogjaar eindigen met een optimistische noot uit dezelfde eurobarometer. 79 procent van de Nederlanders vindt de EU een goede zaak. Alleen Luxemburg scoort hoger!
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk