Hoop in donkere dagen

Madrid. Na de sombere dagen in Kiev en Riga verlaat ik de Spaanse hoofdstad goedgemutst. De Partij van de Europese Sociaal-democraten vergaderde over het gezamenlijke Europees manifest voor de verkiezingen van volgend jaar. Dat is een tekst geworden waarin iedereen zich kan vinden. En met partijen uit 27 landen was dat geen eenvoudige opgave.

Madrid. Na de sombere dagen in Kiev en Riga verlaat ik de Spaanse hoofdstad goedgemutst. De Partij van de Europese Sociaal-democraten vergaderde over het gezamenlijke Europees manifest voor de verkiezingen van volgend jaar. Dat is een tekst geworden waarin iedereen zich kan vinden. En met partijen uit 27 landen was dat geen eenvoudige opgave.

Het is natuurlijk een compromis en wijkt qua toon wel wat af van het PvdA programma waar ik aan meegewerkt heb. Echte inhoudelijke verschillen zijn er niet maar zo'n gezamenlijk verhaal weerspiegelt natuurlijk de opvattingen van de lidpartijen en de politieke culturen waaraan zij ontspruiten. Franse socialisten zijn nu eenmaal erg links en onze Britse vrienden hangen aan de rem vanwege de anti Europese opstelling van veel Engelse kranten.

Maar ondanks de nuanceverschillen overheerste in Madrid het gevoel dat onze sociaal-economische boodschap beter overkomt dan voor de financi?le en economische crisis het geval was. Pleiten voor overheidsingrijpen slaat weer aan nu het neoliberale gedachtegoed in de ogen van velen gefaald heeft. Dat schept kansen voor de Europese sociaal-democratie maar ook verplichtingen. Louter gelijk willen halen lost de problemen niet op. We kunnen rekenen op meer vertrouwen maar deze kan alleen in blijvende winst worden omgezet wanneer we met geloofwaardige alternatieven komen.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk