Guantanamo

President Obama hield zijn woord. Een van zijn eerste beleidsdaden was de sluiting van de gevangenis in Guantanamo. Beter gezegd: de aankondiging ervan. Want de nieuwe Amerikaanse regering staat voor de lastige opgave een oplossing te vinden voor de nog aanwezige gevangenen.

President Obama hield zijn woord. Een van zijn eerste beleidsdaden was de sluiting van de gevangenis in Guantanamo. Beter gezegd: de aankondiging ervan. Want de nieuwe Amerikaanse regering staat voor de lastige opgave een oplossing te vinden voor de nog aanwezige gevangenen.

Allereerst moet worden vastgesteld wat hun status is en of ze allemaal zonder risico snel vrijgelaten kunnen worden. Ze zijn illegaal opgesloten door de regering Bush, die duidelijk het volkenrecht schond. Het gaat daarom in de eerste plaats om een Amerikaans probleem dat door Washington moet worden opgelost. Of de Verenigde Staten daarbij Europa om hulp zullen vragen is niet helder. Daarop vooruitlopen is speculatief. Ik ben het daarom niet eens met collega's die vinden dat we nu al verantwoordelijkheid moeten nemen omdat de EU daartoe moreel verplicht is.

Zij baseren deze opvatting op de vermeende betrokkenheid van EU lidstaten bij het illegale transport van illegale gevangenen naar Guantanamo. Er bestaan wel vermoedens maar bewijzen zijn nooit gevonden en we weten ook niet hoeveel landen er eventueel bij betrokken waren. Ik verwerp daarom het morele argument.

Mocht de VS uiteindelijk om hulp vragen dan moet de EU dat zeker overwegen omdat het besluit van Obama getuigt van respect voor het volkenrecht. Er kunnen ook humanitaire belangen in het geding zijn. Daarom mogen we de mogelijkheid niet uitsluiten dat er wellicht toch ex-gevangenen worden opgevangen. Voor het zover kan komen, moet er door Washington nog veel uitgezocht worden.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk