Een nieuw verdrag voor Europa!

Na het Nederlandse en Franse 'nee' van 2005 ligt er eindelijk een nieuw verdrag voor Europa. Afgelopen donderdag ondertekenden 27 staats- en regeringsleiders het Verdrag van Lissabon. Het gaat hier om een 'gewoon' hervormingsverdrag dat de Unie democratischer en beter bestuurbaar maakt.

Na het Nederlandse en Franse 'nee' van 2005 ligt er eindelijk een nieuw verdrag voor Europa. Afgelopen donderdag ondertekenden 27 staats- en regeringsleiders het Verdrag van Lissabon. Het gaat hier om een 'gewoon' hervormingsverdrag dat de Unie democratischer en beter bestuurbaar maakt.

Nu de discussie over de spelregels achter de rug is kunnen we ons richten op de inhoud. Dat lukte afgelopen zaterdag al aardig. Op de door de PvdA Eurodelegatie georganiseerde 'Dag van de Unie' in Utrecht gingen ruim 300 aanwezigen met elkaar in discussie. Er werd onder meer gesproken over klimaat, landbouw, een sociaal Europa, ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid: belangrijke thema's die ons allemaal aan gaan!

Ik vind ook dat we die discussies moeten blijven voeren. Gelukkig krijg ik hierbij steun van staatssecretaris Frans Timmermans. In zijn nieuwe Europa-strategie stelt hij dat Europa beter zichtbaar moet worden aan de hand van concrete beleidsterreinen. Bewindspersonen moeten zich niet meer verbergen achter Brussel maar de Europese dimensies van hun werk laten zien. Dat is echter niet genoeg. Ook de Tweede Kamer, maatschappelijke organisaties, vakbonden en vele anderen moeten zich vaker laten horen in het publieke debat.

Voor ons sociaal-democraten is het vooral belangrijk een eigen geluid te laten horen. Voor mij is dat helder: ik wil een Europa met een rechtvaardige en solidaire samenleving. Duurzaamheid en een schoon milieu. En een sterk Europa dat zijn verantwoordelijkheid neemt in de wereld.

Meer over een sterk, groen en sociaal Europa in mijn toespraak op de Dag van de Unie:
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk