Tariq Ramadan

De man gaat de discussie niet uit de weg. Tariq Ramadan op een bijeenkomst van de PES-fractie. Over politiek en religie. De professor uit Geneve is omstreden. Dat bleek wel toen hij onlangs in Leiden tot professor werd benoemd. Nederland was te klein. Hij zou Islam radicalisme bevorderen en met twee tongen spreken. Ramadan hield de eer aan zichzelf en bedankte.

De man gaat de discussie niet uit de weg. Tariq Ramadan op een bijeenkomst van de PES-fractie. Over politiek en religie. De professor uit Geneve is omstreden. Dat bleek wel toen hij onlangs in Leiden tot professor werd benoemd. Nederland was te klein. Hij zou Islam radicalisme bevorderen en met twee tongen spreken. Ramadan hield de eer aan zichzelf en bedankte.

Jammer want hij zoekt naar bruggen tussen Islam en de Europese cultuur. Maar vanuit een conservatieve invalshoek. Priv? moeten Moslims zich houden aan een salafistische interpretatie van de Koran, maar als burgers moeten zij de grondwetten van de Europese landen respecteren. Vrouwen hebben daar dezelfde rechten als mannen maar zij moeten daarvan 'bescheiden' gebruik maken. Je bent als vrouw immers niet verplicht om te gaan werken als vrachtwagenchauffeur.

Over steniging. De Koranteksten daarover zijn volgens hem niet uit te voeren. Maar zomaar de tekst veroordelen wordt door Moslims niet begrepen. Hij heeft een moratorium voorgesteld. Is hij nu wel of niet tegen stenigen? Is dit een voorbeeld van de dubbelzinnigheid waarvan vooral de Fransen hem beschuldigen?

Ramadan heeft iets charismatisch en ik kan me voorstellen dat hij invloed heeft binnen de eigen gemeenschap. Sommigen zien in hem een moslim die een matigende invloed kan hebben op radicale jongeren. Hij is de kleinzoon van Hassan al Bannah, de oprichter van de Moslimbroeders, die nog steeds de machtigste islamistische organisatie in Egypte vormen. Zij willen zowel de democratie als de islamisering van de maatschappij bevorderen.

Niet lang geleden heb ik in Cairo uitvoerig met hen gesproken en zij konden niet uitleggen of de democratie zich moet aanpassen aan de islamitische wet of andersom. Ze wekten de indruk allebei te willen en dat gaat er bij mij niet in.

Maar ik besef ook dat we teveel vragen als we willen dat zij precies zijn zoals wij. Secularisme verdraagt zich moeilijk met het holistische karakter van sommige Islam interpretaties die aan invloed gewonnen hebben. Het is te gemakkelijk om hen die proberen verschillende uitgangspunten te verzoenen te beschuldigen van gedraai.

De zoektocht naar een 'Europese' Islam is gecompliceerd. Het minste wat we kunnen doen is het debat aangaan met Moslim intellectuelen die vanuit hun eigen geloofsovertuiging mee willen denken.

2008 is het jaar van de interculturele dialoog. De bijeenkomst met Ramadan is een bijzondere start. Mijn conclusie is: Tariq Ramadan is niet iemand om bang voor te zijn!


Copyright all Pictures: Socialist Group-European Parliament
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk