Over gas en mensenrechten

Een van de moeilijkste opgaven voor een buitenlandpoliticus is het maken van de afweging van mensenrechten tegenover andere belangen. Dat blijkt maar weer eens op een discussiebijeenkomst over Centraal Azie georganiseerd door mij en Cem Ozdemir, een Duitse collega van de Groenen. Hij is de EP-rapporteur voor de regio; ik ben woordvoerder van mijn fractie. Landen als Turkmenistan houden zich niet aan democratische normen. Velen in de zaal vragen om een hardere aanpak van de EU. In principe hebben ze gelijk. Maar wat zou daarvan het effect zijn?

Een van de moeilijkste opgaven voor een buitenlandpoliticus is het maken van de afweging van mensenrechten tegenover andere belangen. Dat blijkt maar weer eens op een discussiebijeenkomst over Centraal Azie georganiseerd door mij en Cem Ozdemir, een Duitse collega van de Groenen. Hij is de EP-rapporteur voor de regio; ik ben woordvoerder van mijn fractie. Landen als Turkmenistan houden zich niet aan democratische normen. Velen in de zaal vragen om een hardere aanpak van de EU. In principe hebben ze gelijk.

Maar wat zou daarvan het effect zijn? Meer democratie of totaal verstoorde relaties? Wie deze vraag opwerpt, wordt er meteen van verdacht voorrang te geven aan andere belangen zoals de aanvoer van olie en gas uit de regio. Dat vind ik niet terecht. We kunnen niet ontkennen dat onze energievoorziening in het geding is. Een isolement van de heersende regiems drijft ze nog verder in de armen van Rusland waardoor onze energieafhankelijkheid toeneemt. En die wil de EU juist verminderen. En Moskou zal zeker niet aandringen op een verbetering van de mensenrechtensituatie. We moeten daarom blijven investeren in betere economische banden. Dat schept gemeenschappelijke belangen waardoor het gemakkelijker wordt ook daadwerkelijk democratieproblemen aan de orde te stellen. Maar dat mag dan niet bij loze verklaringen of zogenaamde kritische dialogen blijven. Daarom ben ik voor het handhaven van de politieke maatregelen tegen Oezbekistan dat zich aan massale schendingen schuldig heeft gemaakt.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk