Reset

De nieuwe Amerikaanse vice-president Joe Biden had een originele bijdrage tijdens de jaarlijkse veiligheidsconferentie in M?nchen. Het feit dat hij daar de openingstoespraak wilde houden, was al nieuws, maar hij had ook iets totaal nieuws te melden. Hij nam afstand van het anti-Russische beleid van de vorige Amerikaanse regering door te pleiten voor een 'reset' van de betrekkingen. Dus niet doorgaan op de oude voet maar proberen een nieuw begin te maken bij de aanpak van een aantal conflictueuze onderwerpen zoals de Russische relaties met de NAVO of de plaatsing van nieuwe wapensystemen in Europa. Biden wil de klok op nul zetten en zo een beter onderhandelingsklimaat scheppen. Ik kan dat alleen maar van harte toejuichen. 2009 wordt een belangrijk jaar voor de mondiale en Europese veiligheid.

De nieuwe Amerikaanse vice-president Joe Biden had een originele bijdrage tijdens de jaarlijkse veiligheidsconferentie in M?nchen. Het feit dat hij daar de openingstoespraak wilde houden, was al nieuws, maar hij had ook iets totaal nieuws te melden. Hij nam afstand van het anti-Russische beleid van de vorige Amerikaanse regering door te pleiten voor een 'reset' van de betrekkingen. Dus niet doorgaan op de oude voet maar proberen een nieuw begin te maken bij de aanpak van een aantal conflictueuze onderwerpen zoals de Russische relaties met de NAVO of de plaatsing van nieuwe wapensystemen in Europa. Biden wil de klok op nul zetten en zo een beter onderhandelingsklimaat scheppen. Ik kan dat alleen maar van harte toejuichen. 2009 wordt een belangrijk jaar voor de mondiale en Europese veiligheid.

Het zestigjarig bestaan van de NAVO is aanleiding voor een intens debat over de toekomst van de militaire alliantie: Wat is haar functie en welke rol moet zij spelen in Europa? Er is onenigheid over de toekomst van de bestaande veiligheidsarrangementen die ten tijde van en vlak na de Koude Oorlog zijn ontwikkeld. De Russen willen nieuwe afspraken over de conventionele bewapening in Europa omdat ze vinden dat hen teveel beperkingen zijn opgelegd. Na het militaire conflict in Georgi? is het nodig gebleken opnieuw naar alle bestaande afspraken te kijken. Daaraan wordt later dit jaar een topconferentie gewijd.

Wat mij betreft heeft echter de strijd tegen de verspreiding van kernwapens voorrang. Het bestaande verdrag over strategische nucleaire wapens, START, moet door de Verenigde Staten en de Russische Federatie verlengd worden en daarnaast bestaat er brede overeenstemming over de noodzaak van radicale maatregelen om het gevaar van proliferatie te keren. Hier echter geen reset maar het concreet versterken van bestaande verdragen met als prioriteiten nucleaire ontwapening en het onder controle brengen van het (groeiend) vreedzaam gebruik van kernenergie.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk