Keihard

Vuk Jeremic, de jonge minister van buitenlandse zaken van Servi?, windt er geen doekjes om. Hij schaamt zich voor Europa en, vooral, de landen die Kosovo gaan erkennen. Ze overtreden alle internationale regels door een eenzijdige oplossing te steunen tegen de wil van het democratische Servi

Vuk Jeremic, de jonge minister van buitenlandse zaken van Servi?, windt er geen doekjes om. Hij schaamt zich voor Europa en, vooral, de landen die Kosovo gaan erkennen. Ze overtreden alle internationale regels door een eenzijdige oplossing te steunen tegen de wil van het democratische Servi?.

Dat kan hij niet begrijpen als overtuigd Europeaan en zal het ook niet accepteren. Hij verwijt de EU pure machtspolitiek bij een illegale actie. Zelden heb ik zulke harde taal gehoord in het EP. De deur naar Europa lijkt te worden dichtgeslagen. Ik betreur dit want een totaal isolement van zijn land dient geen enkel belang.

Mijn suggestie om de relaties met de EU niet totaal te laten blokkeren door de situatie rond Kosovo, wijst Jeremic in feite van de hand omdat EU lidstaten Kosovo erkend hebben. Jammer want met name de sociaaldemocraten in het EP hebben terughoudend gereageerd op de onafhankelijkheidsverklaring van afgelopen zondag om in gesprek te kunnen blijven met onze vrienden van de Democratische Partij. De minister behoort daartoe.

Ik begrijp zijn frustratie. Servi? voelt zich in een hoek gedreven. Maar het is niet realistisch te geloven dat de zaak teruggedraaid kan worden. Wij reageren zonder veel enthousiasme op de nieuwe situatie maar die was onvermijdelijk. Servi? verzet zich tegen de EU operatie die binnenkort in Kosovo van start gaat. Men kan inderdaad vragen stellen over de volkenrechtelijke basis daarvan, maar de EU is daar nodig om te voorkomen dat er spanningen ontstaan tussen de twee bevolkingsgroepen.

Ik weet niet hoe lang Belgrado het verzet zal volhouden maar de discussie met Jeremic maakt me niet optimistisch. Wij zullen onze contacten met zijn land zeker niet verwaarlozen, maar voorlopig zullen die in het teken staan van overeenstemming om het oneens te zijn.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk