Alleen eerlijke EPA's!

Afgelopen weekend vond in Lissabon de EU-Afrika top plaats. Ik kon er helaas niet bij zijn maar ook van een afstandje kan ik me opwinden over het teleurstellende resultaat. Ondanks gespannen verwachtingen is slechts afgesloten met een 'partnerschap of equals'. Het partnerschap bestaat uit een actieplan met mooie voornemens als samenwerken aan migratie en mensenrechten en het gezamenlijk tegen gaan van klimaatverandering.

Afgelopen weekend vond in Lissabon de EU-Afrika top plaats. Ik kon er helaas niet bij zijn maar ook van een afstandje kan ik me opwinden over het teleurstellende resultaat. Ondanks gespannen verwachtingen is slechts afgesloten met een 'partnerschap of equals'. Het partnerschap bestaat uit een actieplan met mooie voornemens als samenwerken aan migratie en mensenrechten en het gezamenlijk tegen gaan van klimaatverandering.

Dit zijn natuurlijke mooie beloftes waar we absoluut voor moeten gaan. Maar ik vind dat deze zich moeilijk laten vertalen in waar het op dit moment echt om gaat: EPA's. EPA's (Economic Partnership Agreements) zijn bilaterale handelsovereenkomsten tussen de EU en landen in Afrika, de Cariben en de Pacific (de ACP-landen). De EU en de ACP-landen zijn nu ruim 7 jaar aan het onderhandelen en voor het eind van het jaar moeten alle 76 landen een akkoord hebben gesloten. Zo niet, dan zullen de arme landen met zeer ongunstige handelsvoorwaarden 'genoegen' moeten nemen.

Begin deze week is er in de Europese Raad ook weer gesproken over de akkoorden. Na intensieve discussie is er overeenstemming bereikt over een verordening die de ACP-landen met een (voorlopig) goederenakkoord met de EU vanaf 1 januari 2008 tarief- en quotavrije toegang tot de Europese markt zal bieden. Het Nederlandse voorstel, een voorlopig tarief- en quotavrije toegang tot de Europese markt per 1 januari voor alle landen, werd helaas alleen door de Ieren en het Verenigd Koninkrijk gesteund.

Landen die nu geen akkoord met de EU hebben zullen dus per 1 januari terug vallen in het APS (Algemeen Preferentieel Stelsel) systeem. Voor de allerarmste landen (de MOL's, de minst ontwikkelden landen) vormt dit niet direct een probleem omdat het Everything But Arms-initiatief (EBA) de volledige toegang tot de westerse markten voor hen gegarandeerd. Maar voor een groot aantal landen, de niet-MOL's (de 31 'rijkste ACP-landen' zoals Kenia, Ghana en Nigeria) die niet vallen onder het EBA-initiatief zou dit desastreus zijn.

Om te voorkomen dat dit gebeurt, blijven wij als sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement de Commissie, die namens de lidstaten onderhandelt, oproepen om eerlijke akkoorden te sluiten. Dat betekent bijvoorbeeld alleen onderhandelen over diensten als de ACP-landen dat willen, langere overgangsfases voor de afbouw van tariefmuren en eenvoudigere regels van oorsprong voor producten. Met daarbij natuurlijk als belangrijkste dat geen enkel land er substantieel op achter uit gaat!
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk