Roerige tijden

Veel nieuwe lidstaten van de EU in Midden- en Oost-Europa maken roerige politieke tijden door. Deze worden gekenmerkt door populisme en groeiend nationalisme. De voedingsbodem daarvoor wordt mede gevormd door de prijs die betaald moet worden voor de modernisering van deze voormalige communistische landen. Er is politieke instabiliteit en veel mensen profiteren niet van de, snel ingevoerde, markteconomie. Om toe te kunnen toetreden tot de EU moest radicaal hervormd worden.

Veel nieuwe lidstaten van de EU in Midden- en Oost-Europa maken roerige politieke tijden door. Deze worden gekenmerkt door populisme en groeiend nationalisme. De voedingsbodem daarvoor wordt mede gevormd door de prijs die betaald moet worden voor de modernisering van deze voormalige communistische landen. Er is politieke instabiliteit en veel mensen profiteren niet van de, snel ingevoerde, markteconomie. Om toe te kunnen toetreden tot de EU moest radicaal hervormd worden.

Sociaaldemocraten moeten een antwoord vinden op dit fenomeen dat zich overigens niet alleen in de nieuwe lidstaten voordoet. We moeten vooral voorkomen dat we intern problemen krijgen door nationale tegenstellingen. Daarom hebben we een discussieproject opgezet rond het thema. In Wenen hebben hebben we politici uit de regio en een aantal experts uitgenodigd. Een conclusie is snel getrokken. Er moet veel meer geinvesteerd worden in sociaal beleid en beter onderwijs kan ook dienen als tegengif. En de strijd aangaan tegen de neoliberalen. Populisme is een politieke manier van werken en komt in alle politieke families voor.

Nationalistisch extremisme is van een andere aard. In deze regio dreigt de positie van Hongaarse minderheden tot onderwerp van hevige polemiek te worden waar bij de extremen de boventoon voeren. Hoe daartegen een dam op te werpen, kan als een sociaaldemocratische opdracht worden gezien. Hoe kunnen de belangen van meerderheden en minderheden verzoend worden? Er zijn goede historische voorbeelden. De EU is er zelf een van. Respect voor staatsgrenzen, uitgaan van het gelijkheidsbeginsel, een eigen plaats voor minderheden, bruggen proberen te slaan. Deze zijn werkbare uitgangspunten. Het is onze taak, onderling en naar buiten, deze op de agenda te houden.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk