Vrij reizen in Europa

Riga. Toespraak gehouden op het congres van de Partij van de Eensgezindheid. Een betere vertaling voor de Letse naam kan ik niet vinden. Hij suggereert een nationalistisch profiel. Niets is minder waar. Het ontbreekt nogal aan harmonie in Letland vanwege de fel anti-Russische houding van de regeringspartijen hier. De problemen die dat geeft voor de grote Russische minderheid is een van de aandachtspunten van de, links geori?nteerde, PVDE. De partij probeert de etnische groepen te verzoenen.

Riga. Toespraak gehouden op het congres van de Partij van de Eensgezindheid. Een betere vertaling voor de Letse naam kan ik niet vinden. Hij suggereert een nationalistisch profiel. Niets is minder waar. Het ontbreekt nogal aan harmonie in Letland vanwege de fel anti-Russische houding van de regeringspartijen hier. De problemen die dat geeft voor de grote Russische minderheid is een van de aandachtspunten van de, links geori?nteerde, PVDE. De partij probeert de etnische groepen te verzoenen.

Het grootste probleem vormt de naturalisatie van alle inwoners die tussen 1940 en 1991 onder het sovjet bewind vanuit Rusland naar Letland zijn gekomen. Deze zijn niet meteen als burgers erkend maar hebben de status van vreemdeling gekregen. Omdat ze evenmin Russische paspoorten hebben, zijn ze in feite stateloos. Stemrecht bij lokale of Europese verkiezingen hebben ze niet, hoewel hun aantal wel gold bij de vaststelling van het aantal Letse zetels in het Europees Parlement. De regering beloofde ooit haast te maken met de naturalisatie van deze mensen.

Voor veel Russische inwoners en vooral de ouderen onder hen is het toelatingsexamen te moeilijk. Sommigen zeggen hier dat het probleem daarom vanzelf uitsterft. Dat rechtvaardigt echter absoluut niet het feitelijk inperken van de rechten van bepaalde ingezetenen. In Moskou is de politiek van Letland zwaar bekritiseerd en uit irritatie heeft men daar besloten Russische Letten die een speciaal identiteitspapier hebben visumvrijstelling te geven. Dit papier is ook geldig voor het Schengen gebied. De ironie wil dus dat deze min of meer stateloze inwoners van Letland meer bewegingsvrijheid hebben dan welke offici?le EU burger ook. Over ironie gesproken!
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk