Kampioensstemming

Vandaag duren de stemmingen in Straatsburg erg lang. De voorzitter is traag terwijl er heel veel op de agenda staat. Voortdurend proberen collega's aan het woord te komen. Het mandaat van dit parlement zit er bijna op en in grote haast worden belangrijke beslissingen genomen om de kiezers te tonen dat ons werk er wel degelijk toe doet.

Vandaag duren de stemmingen in Straatsburg erg lang. De voorzitter is traag terwijl er heel veel op de agenda staat. Voortdurend proberen collega's aan het woord te komen. Het mandaat van dit parlement zit er bijna op en in grote haast worden belangrijke beslissingen genomen om de kiezers te tonen dat ons werk er wel degelijk toe doet.

Nu de Europese verkiezingen naderen, worden veel leden nerveus en kijken vooral naar de nationale belangen. Het is ook in onze fractie moeilijker geworden de klokken gelijk te zetten. Er wordt meer dan normaal verdeeld gestemd. Dat geldt ook voor mijn eigen delegatie.

De discipline bewaren in een grote multinationale fractie als de mijne is niet gemakkelijk maar het is ons de afgelopen 5 jaar bij veel belangrijke stemmingen gelukt. Daardoor hebben we vaak de doorslag kunnen geven wanneer andere politieke groeperingen verdeeld waren. Bij het belangrijkste onderwerp van vandaag - grensoverschrijdende gezondheidszorg - lukt dat helaas niet. Rechts stemt eensgezind voor een wet die in onze ogen nationale gezondheidsarrangementen onder druk zet.


Voor mij zit het stemmen er binnenkort op. In 15 jaar moet ik over tienduizenden amendementen gestemd hebben - en naar de meeste heb ik nooit kunnen kijken. Je volgde gewoon de fractiespecialisten. Er is inmiddels wel iets verbeterd - de stemmingen zijn overzichtelijker geworden en belangrijke wijzigingsvoorstellen worden op de stemlijsten gemarkeerd. Toch blijft het stemmen iets mechanisch houden omdat veel details je ontgaan. Ik zou daarom willen dat het nog simpeler kon maar de experts menen dat veel wetgeving nu eenmaal gecompliceerd en technisch is.

Ik schat dat ik in Straatsburg - voorzichtig geschat - 720 uur gestemd heb. Dat is een maand. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam, dat het EP echte bevoegdheden gaf, heb ik weinig stemmingen gemist. Daarvoor zijn we immers door de kiezers ingehuurd. Die van vandaag duurde twee?nhalf uur. Voor zover ik weet een record.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk