Het Zwarte Zee gebied revisited

Boekarest. Ik ben hier vele malen geweest en ik ben nog steeds onder de indruk van de monstrueuze architectuur van het Paleis van het Volk dat ooit door de bizarre dictator Ceausescu werd gebouwd. Nu wordt het gebruikt voor conferenties. Ooit is voorgesteld het af te breken. Gelukkig was dat te kostbaar want het gebouw heeft een historische betekenis gekregen.

Boekarest.

Ik ben hier vele malen geweest en ik ben nog steeds onder de indruk van de monstrueuze architectuur van het Paleis van het Volk dat ooit door de bizarre dictator Ceausescu werd gebouwd. Nu wordt het gebruikt voor conferenties. Ooit is voorgesteld het af te breken. Gelukkig was dat te kostbaar want het gebouw heeft een historische betekenis gekregen.

Vandaag hebben we het over regionale samenwerking in het Zwarte Zee gebied. De PES fractie heeft de afgelopen periode geprobeerd daarvan een belangrijk punt te maken. We worden steeds met enige scepsis ontvangen. Ook hier. Zijn de landen uit deze regio wel geinteresseerd? Willen Rusland en Turkije een rol spelen? Is het niet iets van de langere termijn?

Terechte vragen maar zij gaan voorbij aan een essentiel punt: de enorme risico's wanneer er niets gedaan wordt om deze landen meer te laten samenwerken. Dan ontstaat een corridor vol problemen die ook de EU zullen raken - varierend van politieke instabiliteit, illegale migratie, het ontvlammen van bevroren conflicten en onderbrekingen van de energie-aanvoer. Het antwoord daarop kan niet zijn een aantal van de betrokken landen EU-lidmaatschap aan te bieden; dat kan de EU niet aan. Vandaar het aanbod om de landen, op basis van gelijkwaardigheid, te helpen samen naar oplossingen te zoeken.

De conferentie is zoals vaker een interessante confrontatie tussen politici, die een aantrekkelijke gedachte promoten, en de experts, die vooral praktische bezwaren zien. Niets aan te doen. Ook de langere termijn heeft een eerste stap nodig. We gaan daarom gewoon door met het verkopen van de Zwarte Zee Unie waarin we onze voorstellen verpakt hebben. Wellicht willen we teveel maar anderen doen te weinig om de problemen van deze strategische regio aan te pakken. Laten we hopen dat er een positief midden gevonden kan worden.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk