In het verkeerde kamp terecht gekomen

Vaak wordt in het EP hoofdelijk gestemd. Je kunt daarna bekijken wie hoe gestemd heeft. Ik was nieuwsgierig naar de uitslagen van de stemming over een resolutie over de totalitaire systemen van de twintigste eeuw, eerder deze week. Ik behandel dit soort vraagstukken voor mijn fractie - ik heb ooit geschiedenis gestudeerd - en doe dat met flinke tegenzin. Ik vind namelijk dat politici niet moeten proberen met resoluties en wetten bepaalde interpretaties van historische gebeurtenissen vast te leggen.

Vaak wordt in het EP hoofdelijk gestemd. Je kunt daarna bekijken wie hoe gestemd heeft. Ik was nieuwsgierig naar de uitslagen van de stemming over een resolutie over de totalitaire systemen van de twintigste eeuw, eerder deze week. Ik behandel dit soort vraagstukken voor mijn fractie - ik heb ooit geschiedenis gestudeerd - en doe dat met flinke tegenzin. Ik vind namelijk dat politici niet moeten proberen met resoluties en wetten bepaalde interpretaties van historische gebeurtenissen vast te leggen.

Hoewel deze opvatting in de gezamenlijke ontwerp resolutie van de andere fracties wel werd verwoord, kon de PES niet akkoord gaan met de tekst omdat zij ongenuanceerd nazisme en communisme door elkaar haalde en te weinig aandacht besteedde aan de fascistische dictaturen in Zuid Europa. We dienden daarom een aantal amendementen in die het oorspronkelijke ontwerp op deze punten corrigeerden.

Tot mijn genoegdoening werden de meesten daarvan met steun van de EVP-fractie aanvaard zodat wij uiteindelijk voor konden stemmen. E?n daarvan was erg belangrijk voor ons omdat daarin werd gesteld dat ondanks het feit dat alle totalitaire regimes zich schuldig hebben gemaakt aan verschrikkelijke misdaden, het unieke karakter van de Holocaust erkend moet worden.

Nog geen week geleden had Jean Marie Le Pen, de Franse extreem rechtse politicus, in het EP openlijk herhaald dat de het duidelijk is dat de gaskamers een detail van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog waren. Hij zei dit toen hij protesteerde tegen een opmerking van mijn fractievoorzitter Martin Schulz dat de sociaaldemocraten nooit zullen accepteren dat Le Pen, als oudste lid in jaren, de openingszitting van het nieuwe EP leidt wanneer het na de Europese verkiezingen weer bijeenkomt.

Over het betreffende amendement werd hoofdelijk gestemd en vrijwel de gehele Liberale fractie, waarvan VVD en D66 deel uitmaken, stemde ertegen. Ik ga ervan uit dat dit een vergissing was en dat mijn Nederlandse collega?s niet goed hebben opgelet. Dat kan gebeuren maar ik hoop dat ze het recht zetten want het kan niet hun bedoeling geweest zijn in het kamp van Le Pen terecht te komen. Die stemde vanzelfsprekend ook tegen.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk