Vluchten kan niet

Op de dag dat de beurskoersen een zware dreun te verwerken krijgen, vergadert de leiding van de PES-fractie in Malta. Soms verlaten we Brussel om in een (nieuwe) lidstaat poolshoogte te nemen en om onze 'lokale' europarlementari?rs te ondersteunen. Malta ligt er eenzaam bij op deze winderige dag en de wereld lijkt aan zijn inwoners voorbij te gaan. Een enkele toerist geniet van het uitzicht.

Op de dag dat de beurskoersen een zware dreun te verwerken krijgen, vergadert de leiding van de PES-fractie in Malta. Soms verlaten we Brussel om in een (nieuwe) lidstaat poolshoogte te nemen en om onze 'lokale' europarlementari?rs te ondersteunen. Malta ligt er eenzaam bij op deze winderige dag en de wereld lijkt aan zijn inwoners voorbij te gaan. Een enkele toerist geniet van het uitzicht.

Maar de schijn bedriegt. Het eiland wordt geconfronteerd met een moeilijk controleerbare stroom van illegale immigranten. En de toestand van de wereldeconomie is ook hier het gesprek van de dag. De Maltezen verdienen veel met handel en transport.
In onze discussie staan de gevolgen van de globalisering centraal. Zelf vertegenwoordig ik de klassieke buitenlandse politiek maar ik besef dat de internationale rol van de EU veel meer omvat. Klimaatverandering, het internationale terrorisme, migratie, de toestand van de financi?le markten, het armoedeprobleem, handelsvraagstukken. Al deze punten maken deel uit van de agenda. Iedereen bepleit een actief optreden van de EU. Om de globalisering kun je niet heen.

We moeten voorkomen dat Europa weggeconcurreerd wordt en het Europese sociale model verdedigen. We moeten voorop lopen bij de aanpak van de klimaatverandering en ook de ontwikkelingslanden helpen. Maar kan dat allemaal tegelijk? Wanneer wij wel maar de nieuwe economische grootmachten als India en China geen hoge milieunormen stellen, verliezen we dan niet nog meer banen? Zijn we concurrerende genoeg om dat risico te kunnen nemen?

Een ander voorbeeld: Goedkope importen drukken de prijzen maar bedreigen Europese industrie?n. Hoe reageer je daar op? En we zijn niet tegen de markt maar evenmin voor een ongebreideld kapitalisme. In Europa, en in onze fractie, kun je verschillende antwoorden verwachten. Industrielanden als Duitsland reageren anders dan handels- en dienstennaties zoals Engeland. De een wil meer beschermen en de ander komt op voor de vrijhandel.

Hier op Malta hebben we niet meteen alle oplossingen paraat maar er is een duidelijke wil om de verschillen te overbruggen in de vaste overtuiging dat de EU ons enige middel is dat internationaal telt. De antwoorden moeten van de politiek komen want de markt is daartoe niet in staat. En zo kom ik tot de conclusie dat die brede buitenlandse politiek toch vooral een binnenlandse is om de belangen van de burger te vertegenwoordigen. De agenda voor 2008 is niet zo moeilijk vast te stellen, eraan te werken wordt nog een hele heis.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk