Koerden in Brussel

De kranten stonden de afgelopen weken vol van de Turkse 'invasie' in Noord-Irak. Legereenheden overschreden de grens op jacht naar terroristen van Koerdische afkomst. De associatie met geweld is gauw gemaakt wanneer er over de Koerden van Turkije wordt gesproken. De aanslagen gepleegd door de PKK roepen harde militaire reacties van de Turkse autoriteiten op. En wanneer er dan weer eens een wapenstilstand is, blijkt er niets opgelost te zijn. De terroristen hebben hun zin niet gekregen. De autoriteiten ontbreekt het nog steeds aan voldoende gezag in de Koerdische regio. De gewone bevolking is de dupe. Minderhedenkwesties zijn niet met geweld op te lossen. Alleen de pollitieke weg is begaanbaar wil men niet eeuwig aan het probleem vastzitten.

De kranten stonden de afgelopen weken vol van de Turkse 'invasie' in Noord-Irak. Legereenheden overschreden de grens op jacht naar terroristen van Koerdische afkomst. De associatie met geweld is gauw gemaakt wanneer er over de Koerden van Turkije wordt gesproken. De aanslagen gepleegd door de PKK roepen harde militaire reacties van de Turkse autoriteiten op. En wanneer er dan weer eens een wapenstilstand is, blijkt er niets opgelost te zijn. De terroristen hebben hun zin niet gekregen. De autoriteiten ontbreekt het nog steeds aan voldoende gezag in de Koerdische regio. De gewone bevolking is de dupe. Minderhedenkwesties zijn niet met geweld op te lossen. Alleen de pollitieke weg is begaanbaar wil men niet eeuwig aan het probleem vastzitten.

In Ankara wordt dat door sommigen wel beseft maar een dialoog komt maar niet op op gang.

Daarom heb ik met twee collega's maar een poging gedaan door in Brussel een bijeenkomst aan het thema te wijden. In Turkije wordt gewerkt aan een nieuwe grondwet. Daaraan kan de minderhedenkwestie mooi opgehangen worden. Het leek ons een neutrale noemer voor een Brussels gesprek tussen vertegenwoordigers van de belangrijkste Turks en Turks-Koerdische partijen.

Helaas hebben de Turkse politici het op het laatst laten afweten. Blijkbaar is men momenteel zelfs bang voor een door het EP gefaciliteerde ontmoeting. Jammer want de bijdragen van de wel in groten getale opgekomen Koerden zijn interessant. Burgerschap vooropstellen bij het schrijven van de nieuwe grondwet en niet de belangen van de staat, is een geponeerde gedachte die het gemakkelijker maakt de rechten van minderheden te definieren. In veel landen is dat het uitgangspunt. En het zou op z'n minst meegewogen moeten worden in het constitutionele debat. Deze zal hopelijk een bevestiging zijn van de pro-europese koers. Turken moeten leren accepteren dat er Koerden zijn die als burgers recht hebben op een fatsoenlijk bestaan waarbij culturele rechten horen maar ook meer voorspoed. Geweld daarentegen houdt de extremen in het zadel. Aan de ene kant de terroristen en aan de andere degenen die de staat willen inzetten tegen gerechtvaardigde verlangens.
Terug

Download

'Politics of the Past: The Use and Abuse of History'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Peace and Disarmament: A world without Nuclear Weapons'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Democracy, Populism and Minority Rights'

Onder redactie van Jan Marinus Wiersma en Hannes Swobonda

Download

'Travels among Europe's Muslim Neighbours: The Quest for Democracy'

van Jan Marinus Wiersma en Joost Lagendijk